Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
COMPARATIVE ISLAMIC PRIVATE LAW ISH 502 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SONER DUMAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The objective of this course is to study some institutions of Islamic private law in comparison with those of European systems of law

Dersin İçeriği

Examine the issues that are related to private law such as right, ownership, contract, cause, responsibility, condition,nullity

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Describes the main tenets of Islamic private law 1 - 2 - 16 - A - C - F -
2 - Compares classifications of continental and Islamic law 1 - 2 - 16 - A - C - F -
3 - Defines the concept of ownership in Islamic law 1 - 2 - 16 - A - C - F -
4 - Defines and illustrates the theory of contract in Islamic law 1 - 2 - 16 - A - C - F -
5 - Compares nullification of contract in different legal schools of Islam 1 - 2 - 16 - A - C - F -
6 - Tells about the general rules on unjust acts and enrichment 1 - 2 - 16 - A - C - F -
7 - Illustrates the general rules on private loan 1 - 2 - 16 - A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 16:Project Based Learning
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Different branches of Private law
2 Theory of Right
3 Theory of Ownership
4 Theory of Ownership
5 Theory of Will
6 Theory of Contract
7 Theory of Contract
8 Theory of Contract
9 Theory of Cause
10 Theory of Responsibility
11 Theory of Condition
12 Theory of Nullity
13 Theory of Representation
14 General evaluation

Kaynaklar

Ders Notu

Soner Duman, Günümüz Fıkıh Problemleri

Ders Kaynakları

[1] Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku I-III, İstanbul 1996
[2] M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi; İstanbul 2005
[3] M. Akif Aydın, İslam Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul 1985
[4] Orhan Çeker, İslam Hukukunda Akitler, İstanbul 2006
[5] Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, İstanbul 1994
[6] Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı Islamiyye ve Islahat-ı Fıkhıyye Kâmûsu, İstanbul 1971.
[7] Mustafa Ahmed, Zerka, el-Fıkhu´l Islamî fi Sevbihi´l-Cedîd, Dımaşk 1967.
[8] Ali Himmet Berki, Açıklamalı Mecelle, istanbul 1990
[9] Ali Haydar, Durerul-hukkam min şerhi Mecelletil-ahkam, Istanbul 1330
[10] Abdurrazzak Senhurî, Mesâdirul-hak fil-fıkhil-islami, Beyrut
[11] Kemal Oguzman, Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul 1985


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 30
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 4 4
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;