Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DISCUSSIONS ON CULTURE AND IDENITY SOS 552 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi HANDAN AKYİĞİT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Department assistants.

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

This course aims to introduce the approach and field of developing studies focusing on culture and identity, one of the central approaches in the field of social sciences studies. The birth of Culture and Identity Studies area, along with criticism of the rise and this approach, the social theories of identity, ideology, discourse, power, important discussion topics such as hegemony in the review is the course's objectives.

Dersin İçeriği

To put forward the debate on the concept of identity that cultural studies has been problematizing since the 1960s, and thus to try to understand the cultural sphere, the world we live in, the societies and our own lives in their own multitude and diversity. Theoretical and practical approaches are to examine and evaluate a multidimensional concept such as identity in the light on the interdisciplinary platform of cultural studies.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - 1 - F -
2 - 2 - B -
3 - 3 - F -
4 - 4 - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: F:Performance Task B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 DEFINITION OF IDENTITY P. Gleason “Kimliği Tanımlamak: Semantik Bir Tarih” Kimlik Politikaları, Der. Fırat Mollaer, Doğu Batı Yay.ss. 21-52.
2 CULTURAL STUDIES AND CULTURAL THEORY: DEFINITIONS AND METHODOLOGY Türkiye’de Kültür Sosyolojisi Yapmanın Açmazları Üzerine Bazı Düşünceler, Kültür Sosyolojisi, Hece Yayınları, Ss. 119-127.
4 CULTURAL THEORY: FRANKFURT SCHOOL AND AFTER I Philip Smith Ve Alexander Riley “Yapısalcılık Ve Semiyotik Kültür Analizi” (Çev. S. Güzelsarı Ve İ. Gündoğdu) Dipnot Yay. Ss. 145-169.
5 CULTURAL THEORY: FRANKFURT SCHOOL AND AFTER II Philip Smith Ve Alexander Riley “Kültür Yapı Ve Faillik: Üç Sentez Girişimi” (Çev. S. Güzelsarı Ve İ. Gündoğdu), Dipnot Yay. Ss. 193-212.
6 CULTURAL THEORY: FRANKFURT SCHOOL AND AFTER III Philip Smith Ve Alexander Riley “Kültürün Üretimi Ve Alımlanması” (Çev. S. Güzelsarı Ve İ. Gündoğdu), Dipnot Yay. Ss. 235-255.
8 POSTMODERNISM AND CULTURE Philip Smith Ve Alexander Riley “Postmodernizm Ve Postmodernitenin Kültürel Analizi” (Çev. S. Güzelsarı Ve İ. Gündoğdu), Dipnot Yay. Ss. 301-315.
9 SOCIAL GENDER AND IDENTITY H. Bahadır Türk (2008) Eril Tahakkümü Yeniden Düşünmek: Erkeklik Çalışmaları İçin Bir İmkân Olarak Pierre Bourdieu, Toplum Ve Bilim Dergisi, Sayı 112.
10 Racism, Modernity, Identity Howard Einant “Irkçı Oluşum Ve Hegemonya: Küresel Ve Yerel Gelişmeler”, Irkçılık Modernite Ve Kimlik, (Der.) Ali Rattansi, Sallie Westwood, Sarmal Yayınevi, Ss.323-346.
11 MEDIA IDEOLOGY AND CULTURE Tekelioğlu, O (1995) Türk Popunun Tarihsel Arka Planı, Toplum Ve Bilim, 6-23
12 POPULAR CULTURE AND IDENTITY Hüseyin Köse (2014), Neoliberal Estetikten Habitusa Bourdieu Ve Popüler Kültür, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Cilt 10, Sayı 10, Ss 71-92.
13 MEMORY STUDIES, IDENTITY AND CULTURE Jeffrey K. Olick (2014) “Kolektif Bellek: İki Farklı Kültür”, Moment Dergi, Sayı 1 Cilt 2, Ss. 175-211.
14 GLOBALIZATION, CULTURE AND IDENTITY Ahıska M. (1995) “Medya, Küresel Ve Yerellik”, Toplum Ve Bilim Dergisi,

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Philip Smith Ve Alexander Riley, Cultural Theory: An Introduction, Wiley-Blackwell.

Graeme Turner, British Cultural Studies,Routledge.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To be able to perceive and evaluate social matters at national and universal level X
2 To be able to evaluate sociological process from beginning to current in terms of leading Turkish thinkers at national level X
3 To be able to understand and solve the particular social problems and closely acquainted with related branches of Sociology X
4 To be able to interrogate and pose a question on popular contemporary sociological concepts objectively as globalization, multiculturalism, identity and postmodernism X
5 To be able to do researches and to improve a method about the sociological problems and produce solutions X
6 To be able to analyze the social conditions in nineteenth century that caused rising of Sociology X
7 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
PerformansGoreviSeminer 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 14 3 42
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 1 14
Assignment 14 3 42
Performance Task (Seminar) 14 1 14
Final examination 14 3 42
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü /25(s) 6.16
Dersin AKTS Kredisi 6.16
; ;