Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
QURRENT TRENDS IN JUDAISIM FDB 603 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

Absent

Önerilen Seçmeli Dersler

Absent

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ALİ BAĞIR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Absent

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

This course gives on information about religious trends in Judaism and their differences and puts lights the social side of the issue.

Dersin İçeriği

Jewish sects in history
Cultural differences
Current Jewish sects

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Jewish sects 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Historical roots of sectarianism 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Cultural differences in Jewish nation 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Current Jewish sects 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Ortodox Jews, Ashkenazim, Sephardim 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Jewish missionary movement: Noahism 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Historical roots of sectarianism
2 Cultural elements in sectarianism
3 Polarisation in Jewish society
4 Ortodox Jews, Ashkenazim, Sephardim
5 Reformist Jews
6 Conservative Jews
7 Karaim
8 Shomronim
9 Falasha and Mizrahim
10 Hasidim and Mitnagdim
11 Haredim and Chabads
12 Little communities
13 Sionism and anti-Sionism from differend views
14 Jewish missionar movement: Noahism

Kaynaklar

Ders Notu

Abraham Cronbach, Reform Movements in Judaism, 2012.
Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, İstanbul: İSAM, 2009.
Salime Leyla Gürkan, Yahudi geleneğinde reform anlayışları, Milel ve Nihal, 5:2 (2008), 147-159.
Bekir Zakir Çoban, Josephusun gözüyle ilk dönem Yahudi fırkaları, DEÜİFD, 27 (2008), 57-69.
Hasidism, Encyclopedia Judaica.
Haredim, Encyclopedia Judaica.
Mitnaggedim, Encyclopedia Judaica.
Sects, minor, Encyclopedia Judaica.
Hatice Tiryaki, Reformist Yahudilik, Y.L. tezi, M.Ü., 2006.
Yaşar Kutluay, İslam ve Yahudi mezhepleri, 4. bsk., İstanbul: Anka, 2001.
Allan Nadler, Faith of the Mithnagdim: Rabbinic responses to Hasidic rapture, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997.

Ders Kaynakları

Michael A. Meyer, Response to modernity: a history of the reform movement in Judaism, WSUP, 1995.
Cafer hadi Hasan, el-Yehudü'l-Hasidim: neş'etuhum, tarihuhum, akaiduhum, tekaliduhum, Dimaşk: Daru'l-Kalem, Beyrut: ed-Daru'ş-Şamiyye, 1994.
H. J. Zimmels, Ashkenazim and Sephardim: their relations differences and problems as reflected in the Rabbinical response, KTAV, 1993.
Essential papers on Hasidim: origins to present, [ed. Gershon David Hundert], New York: NYUP, 1991.
Mordechai Roshwald, Marginal Jewish Sects in Israel -I-, International Journal of Middle East Studies, 4:2 (Aprel, 1973), 219-237.
Mordechai Roshwald, Marginal Jewish Sects in Israel -II-, International Journal of Middle East Studies, 4:3 (Jul., 1973), 328-354.
Marshall Sklare, Conservative Judaism: An American Religious Movement, New York: UPA, 1985.
Moshe Davis, The Emergence of Conservative Judaism: The Historical School in 19th Century America, Greenwood Publishing Group, 1963.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3 X
4
5 X
6 X
7
8
9
10
11

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 35
Odev 1 40
ProjeTasarim 1 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Project / Design 1 1 1
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü /25(s) 5.96
Dersin AKTS Kredisi 5.96
; ;