Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Estetik II RSM 216 4 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Modern sanat ve çağdaş sanatta estetik kavrayış biçimlerini serimleyerek sanat, sanatçı ve eser kavramları üzerine kapsamlı bir tartışma ortamı yaratmak

Course Content

Modern ve Çağdaş Dönem Estetik Tartışmaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Modern dönem estetik kavrayışı öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 1945 sonrası sanatta estetik kavrayışı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Modern ve çağdaş dönem estetik deneyim anlayışlarını karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Estetik kuramlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Estetik düşünce ile sanat pratiği arasındaki ilişkiyi öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Sanatta Modern vs Çağdaş Ayrımı Üzerine Carroll, Noel. 2012. Sanat Felsefesi: Çağdaş bir Giriş. çev. : Güliz Korkmaz Tirkeş, Ankara: Ütopya Y.
2 Hakikat Üretim Alanı Olarak Sanat ve Estetik Deneyim De Bolla, Peter. 2012. Sanat ve Estetik, çev. Kubilay Koş, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
3 Estetik Teorileri Graham Gordon. 1997. Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge
4 Temsil Olarak Sanat: Sanat ve Mimesis Carroll, Noel. 2001. Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, Cambridge: Cambridge University Press
5 Sanat ve Dışavurum: İfade ve Duygu Carroll, Noel. 2001. Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, Cambridge: Cambridge University Press
6 ARA SINAV
7 Formalist Sanat: Sanat ve Biçim Carroll, Noel. 2012. Sanat Felsefesi: Çağdaş bir Giriş. çev. : Güliz Korkmaz Tirkeş, Ankara: Ütopya Y.
8 Sanatsal Biçim nedir? De Bolla, Peter. 2012. Sanat ve Estetik, çev. Kubilay Koş, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
9 Estetik Deneyim Olarak Sanat De Bolla, Peter. 2012. Sanat ve Estetik, çev. Kubilay Koş, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
10 Tözcü Olmayan Sanat ve Estetik Teorileri Lenoir, Beatrice. Sanat Yapıtı. Çev: Aykut Derman, 2003. İstanbul YKY yayınları
11 Estetik ve Politika: Politik İmge Badiou, Alain. 2010. “Sanat ve Felsefe”, Başka Bir Estetik: Sanatlar için Küçük Bir Kılavuz, çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Metis Yayınevi: 11-26.
12 Estetik ve Modern Kültür: Endüstri olarak Estetik Adorno, T. 2011. Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, İstanbul: İletişim Yayınları
13 Estetik ve Postmodernizm: Sanat ve Anlatı Badiou, Alain. 2010. “Sanat ve Felsefe”, Başka Bir Estetik: Sanatlar için Küçük Bir Kılavuz, çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Metis Yayınevi: 11-26.
14 Tekrar ve Tartışma -
Resources
Course Notes
Course Resources

Adorno, T. 2011. Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, İstanbul: İletişim Yayınları

Badiou, Alain. 2010. “Sanat ve Felsefe”, Başka Bir Estetik: Sanatlar için Küçük Bir Kılavuz, çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Metis Yayınevi: 11-26.

Carroll, Noel. 2001. Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, Cambridge: Cambridge University Press.

Carroll, Noel. 2012. Sanat Felsefesi: Çağdaş bir Giriş. çev. : Güliz Korkmaz Tirkeş, Ankara: Ütopya Y.

De Bolla, Peter. 2012. Sanat ve Estetik, çev. Kubilay Koş,  İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Graham Gordon. 1997. Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge.

Ross, David Stephen.1994. Art and Its Significance: An Anthology of Aesthetic Theory, State University of New York Press.

Lenoir, Beatrice. Sanat Yapıtı. Çev: Aykut Derman, 2003. İstanbul YKY yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 40
2. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 3 3
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 2 2
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 4