Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Estetik I RSM 215 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Estetik kavramının gelişim aşamalarını izleyerek sanat, sanatçı ve eser kavramları üzerine kapsamlı bir tartışma ortamı yaratmak ve bu vesileyle sanat öğrencilerinin artistik üretim süreçlerine düşünsel boyutta katkı sağlamak

Course Content

18. yüzyılda otonom bir alan olarak ortaya çıkan estetiğin techne/ars yani sanat-zanaat ayrımı ile başlayan ve Batı düşüncesinde sanatın zanaattan sıyrılarak nasıl başlı başına kendine yeter bir alan olarak var olduğunun düşünce tarihi üzerinden anlatılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 18. Yüzyıl öncesi sanatlar vs zanaat ayırımını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
2 18. Yüzyıl öncesi estetik düşüncesinin tarihini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Estetik deneyim ve rasyonel deneyim arasındaki farkı bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Estetik kuramlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Estetik düşünce ile sanat pratiği arasındaki ilişkiyi öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Estetik Nedir? Estetik Deneyim Nedir? Carroll, Noel. 2012. Sanat Felsefesi: Çağdaş bir Giriş. çev. : Güliz Korkmaz Tirkeş, Ankara: Ütopya Y.
2 Tarih Öncesi ve Olası Bir Estetik Kavrayış Biçimi Olarak Rit Townsend, Dabney. Estetiğe Giriş. 1997. çev. Sabri Büyükdüvenci, 2002, Ankara: İmge Kitabevi.
3 Antikçağ: Sanat/ Zanaat Ayırımının Öncesi Estetik Kavrayış Shiner, Larry. 2013. Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, çev.: İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
4 Rönesans ve Bir Ön Estetik Düşüncesi Shiner, Larry. 2013. Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, çev.: İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
5 Sanatçının Değişen Statüsü ve Sanat Kamuoyunun Oluşumu Shiner, Larry. 2013. Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, çev.: İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
6 ARA SINAV -
7 Güzel Sanatlar Kategorisinin İnşa Edilmesi Townsend, Dabney. Estetiğe Giriş. 1997. çev. Sabri Büyükdüvenci, 2002, Ankara: İmge Kitabevi.
8 Sanat Eseri İdeali ve Deha Nosyonu Graham Gordon. 1997. Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge
9 Estetik Kuramları ve Sanat Bozkurt, Nejat. 2013. Sanat ve Estetik Kuramlar, İstanbul: Sentez Yayınları.
10 Hazcı Estetik ve Festival Estetiği Görüşleri Graham Gordon. 1997. Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge
11 Taklit Olarak Sanat: Mimesis ve Sanatlar Graham Gordon. 1997. Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge
12 Oyun Olarak Sanat: Kant ve Deha Kuramı Guyer, Paul. 2004.“The Origins of Modern Aesthetics: 1711-35”, Blackwell Companion to Aesthetics ed. Peter Kivy içinde, Malden: Oxford: Victoria: Blackwell:15-44.
13 Yaratma Olarak Sanat Graham Gordon. 1997. Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge
14 Tekrar ve Tartışma -
Resources
Course Notes
Course Resources

Bozkurt, Nejat. 2013. Sanat ve Estetik Kuramlar, İstanbul: Sentez Yayınları.

Carroll, Noel. 2012. Sanat Felsefesi: Çağdaş bir Giriş. çev. : Güliz Korkmaz Tirkeş, Ankara: Ütopya Y.

Shiner, Larry. 2013. Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, çev.: İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Graham Gordon. 1997. Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics. London: Routledge.

Guyer, Paul. 2004.“The Origins of Modern Aesthetics: 1711-35”, Blackwell Companion to Aesthetics ed. Peter Kivy içinde,  Malden: Oxford: Victoria: Blackwell:15-44.

Townsend, Dabney. Estetiğe Giriş. 1997. çev. Sabri Büyükdüvenci, 2002, Ankara: İmge Kitabevi.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 20
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 3 3
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 2 2
Total Workload 89
Total Workload / 25 (Hours) 3.56
dersAKTSKredisi 4