Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Kurumlarinda Yönetim ve Organizasyon TSY 501 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MAHMUT AKBOLAT
Course Lecturers Prof.Dr. MAHMUT AKBOLAT,
Course Assistants

Arş. Gör. Özgün ÜNAL

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Yönetim ve organizasyon kavramlarını anlama, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirilmesi, Sağlık hizmeti örgütlerinde yönetimin ilkeleri ve boyutlarının kavranması

Course Content

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin yönetimi ve sağlık yönetimi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve organizasyonu, hastane yönetimi, sağlık kuruluşlarının fonksiyonları, performans değerlendirmesi, hasta hakları ve sağlık kuruluşlarındaki modern yaklaşımlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hastanelerin Tanımı, Özellikleri, İşlevleri ve Sınıflandırılmasını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Sağlık hizmetlerinin pazarlaması hakkındadeğerlendirme yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Yönetimin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve İşlevlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türkiye’de Sağlık Hizmetleri: Gelişimi ve Örgütlenmesini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
5 Sağlık Sistemi ve Dış Çevre İle İlişkiler hakkında fikir yürütebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Sağlık İşletmelerinde halkla ilişkiler ve sağlık çalışanları-hasta iletişimini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
8 Sağlık İşletmelerinde Performans değerleme sistemleri ve Yönetimini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetimi hakkında değerlendirmeler yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
10 Sağlık Hizmetlerinini finansman ve ödeme yöntemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
11 Sağlık İşletmelerinde Hasta Hakları ve Etik konusunda bilgi sahibidir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Sağlık İşletmelerinde Çağdaş Yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Çalışmalarını koordine edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
14 Sağlık İşletmelerinde Stratejik karar verme yönetimi hakkında bilgi sahibidir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetimin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve İşlevleri Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
2 Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonları Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
3 Sağlık Sistemi ve Dış Çevre İle İlişkiler Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
4 Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Çalışmaları Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
5 Türkiye’de Sağlık Hizmetleri: Gelişimi ve Örgütlenmesi Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
6 Hastanelerin Tanımı, Özellikleri, İşlevleri ve Sınıflandırılması Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
7 Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetimi Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
8 Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
9 Finansal Yönetim ve Sağlık Hizmetleri Finansmanı Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
10 Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
11 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
12 Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
13 Sağlık İşletmelerinde Hasta Hakları ve Etik Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
14 Sağlık İşletmelerinde Çağdaş Yaklaşımlar Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara
Resources
Course Notes <p>Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Y&ouml;netimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara</p>
Course Resources

Tengilimoğlu D., Işık O ve Akbolat M. (2012) Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Geliştirilmiş 4. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 35 35
Ödev 1 15 15
Final 1 35 35
Performans Görevi (Seminer) 2 10 20
Total Workload 185
Total Workload / 25 (Hours) 7.4
dersAKTSKredisi 7