Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Kurumlarinda Örgütsel Davraniş TSY 503 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. RANA KUTANİS
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Özgün ÜNAL

Course Category
Course Objective

Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, iletişim, öğrenme, motivasyon, iş tatmini, tutumlar, gruplar, liderlik, iletişim, çatışma, stres ve zaman yönetimi gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, güdüleme, iş tatmini, tutumlar, gruplar, liderlik, iletişim, çatışma, stres ve zaman yönetimi gibi konulara değinilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çatışma, stres ve zaman yönetimini bilir ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Algılama, atfetme ve öğrenme teorilerini örnekler vererek açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Yönetim sürecinde örgütsel davranışın gelişimini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Yıldırma ve Tükenmişlik teorilerini örnekler vererek anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Liderlik teorilerini ve iletişim çeşitlerini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Tutumlar ve grup dinamiklerini örnekler ile özetler. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetim ve Örgütsel Davranış Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
2 Algılama ve Atfetme Teorileri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
3 Öğrenme Süreci Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
4 Örgütte Birey ve Kişilik Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
5 Motivasyon Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
6 İş Tatmini Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
7 ARA SINAV
8 Tutumlar Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
9 Grup Dinamikleri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
10 Liderlik Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
11 İletişim Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
12 Çatışma Yönetimi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
13 Stres Yönetimi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
14 Zaman Yönetimi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
Resources
Course Notes <p>Robbins, S. 2015. &Ouml;rg&uuml;tsel Davranış. New Jersey: Prentice-Hall Inc.</p>
Course Resources

Baysal, A. C. ve Tekarslan, E. 1996. İletmeciler için Davranış Bilimleri. İst: Avcıol Yay.

Usal, A. ve Kuşluvan, Z. 2000. Davranış Bilimleri. İzmir: Barış Yay.
Erdoğan, İ. 1996. İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İst. : Avcıol Yay.
Robbins, S. 2015. Örgütsel Davranış. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Özkalp, E. 2000. Davranış Bilimlerine Giriş. Eskişehir:Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fak.Yay
Kaynakçada belirtilen Örgütsel Davranış Kitapları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 30 30
Kısa Sınav 1 10 10
Final 1 40 40
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Total Workload 180
Total Workload / 25 (Hours) 7.2
dersAKTSKredisi 7