Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Kurumlarinda Insan Kaynaklari Yönetimi TSY 502 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TÜRKER BAŞ
Course Lecturers Prof.Dr. CEMAL SEZER,
Course Assistants

Arş. Gör. Ayhan DURMUŞ

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

İKY kavram ve modellerinin tartışılması, Sağlık Kurumlarında İKY fonksiyon ve uygulamalarınına ilişkin öğrenmelerin gerçeklrştirilmesi ve yorumlanması.

Course Content

Bu derste İKY temel kavramlar ve modellerin tartışılması, iş analizi ve tasarımı, Sağlık Kurumlarında İKY fonksiyonları ve uygulamaları ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İKY’nin gelişim evrelerini İKY fonksiyonları açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İKY uygulamaları ile ilgili verilen bilgi ve örnekleri uygulama ile ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Sağlık kurumlarında İKY fonksiyonları ile ilgili sorunlara dair çözümler önerir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İKY fonksiyonlarını İKY’nin entegrasyonu açısından birbirleriyle ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş (Sağlık kurumlarında İKY, Tarihsel gelişim/Stratejik İKY, amaç ve önem Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
2 İKY Modellerinin İncelenmesi Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
3 Sağlık kurumlarında iş analizi ve iş tasarımı Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
4 Sağlık kurumlarında İK planlaması Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
5 Sağlık kurumlarında İK tedarik ve seçimi Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
6 Sağlık kurumlarında eğitim ve geliştirme Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
7 Sağlık kurumlarında performans değerleme Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
8 ARA SINAV
9 Sağlık kurumlarında kariyer yönetimi Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
10 Sağlık kurumlarında iş değerleme Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
11 Sağlık kurumlarında ücret yönetimi Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
12 Sağlık kurumlarında iş güvenliği ve işçi sağlığı Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
13 Sağlık kurumlarında Çalışma İlişkileri Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
14 Sağlık kurumlarında İKBS Önerilen ders kitaplarının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
Resources
Course Notes <p>Michael Armstrong (2006), A Handbook of Human Resource Management Practice 10th Edition, Kogan Page.&nbsp;</p> <p>Michael Armstrong&nbsp;(2008), Strategic Human Resource Management: A Guide to Action,&nbsp;Kogan Page Series.</p> <p>H. Serdar &Ouml;ge (2016), İnsan Kaynakları Y&ouml;netimi, 8. Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya.</p> <p>Cavide UYARGİL (2010),&nbsp; İnsan Kaynakları Y&ouml;netimi, İ.&Uuml;. İşletme Fak&uuml;ltesi İKY Ana Bilim Dalı, Beta Yayınları.<br /> Dursun BİNG&Ouml;L(2010), İnsan Kaynakları Y&ouml;netimi, Beta Yayınları,<br /> Zeyyat SABUNCUOĞLU, İnsan Kaynakları Y&ouml;netimi, Alfa Akt&uuml;el Basım<br /> &Ouml;znur Y&Uuml;KSEL, İnsan Kaynakları Y&ouml;netimi, Gazi kitabevi<br /> H&uuml;seyin &Ouml;zgen ve Azmi Yal&ccedil;ın , İnsan Kaynakları Y&ouml;netimi: Stratejik bir yaklaşım, Nobel Kitabevi</p>
Course Resources

HR Dergi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 1 15 15
Final 1 35 35
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Total Workload 177
Total Workload / 25 (Hours) 7.08
dersAKTSKredisi 7