Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Kurumlarinda Performans Yönetimi TSY 521 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ
Course Lecturers Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi dersinin amacı; sağlık hizmetlerinde performans kavramı ve performans yönetimi sürecinin incelenmesidir. Ders kapsamında ayrıca Türkiye ve bazı gelişmiş ülkelerde sağlık kurumlarında uygulanan performans yönetimi modelleri üzerinde durulacaktır.

Course Content

Bu derste, performans kavramı üzerinde durularak sağlık kurumlarında performans yönetimi süreci ve performans yönetimi modelleri hakkında gerekli bilgiler verilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlık Bakanlığı performans yönetimi modeli hakkında bilgi kazanmak, performans ölçme ve değerlendirme süreçlerini takip edebilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Kamu sektöründe performans yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Performans yönetimi ile ilgili argümanlar hakkında bilgi sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sağlık kurumlarında performans yönetimi uygulamalarını analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Sağlık kurumlarında performans yönetimi uygulamalarının sağlık hizmetlerine etkileri konusunda bilgi kazanmak ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Sağlık kurumlarında performans ölçümü konusunda bilgi kazanmak, performans ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak sektörü analiz edebilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Sağlık hizmetlerinde performans yönetimi konusunda bilgi kazanmak, performans yönetimi modellerini öğrenmek ve stratejik bakış açısına sahip olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
8 Sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti konusunda bilgi kazanmak, memnuniyet ölçme ve değerlendirme süreçlerini takip edebilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Türkiye´de ve dünyada performans yönetimi anlayışında meydana gelen değişim ve gelişimi izleyebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Performans yönetimi süreci hakkında stratejik bakış açısına sahip olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Performans ve performans yönetimi ile ilgili temel kavramları ve temel fonksiyonları uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Performans yönetimi ile ilgili karşıt argümanlar hakkında bilgi sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Performans yönetimi konusunda bilgi sahibi olma ve güncel gelişmeleri izleme bilgi ve becerisi kazanabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Sağlık kurumlarında performansa dayalı ücretlendirme sistemleri konusunda bilgi kazanmak, performansa dayalı ücretlendirme sistemlerini öğrenmek ve stratejik bakış açısına sahip olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Performans tanımı, performans ile ilgili kavramlar Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
2 Performans yönetimi Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
3 Performans yönetimi süreci Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
4 Performans yönetimi konusunda argümanlar Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
5 Performans yönetimi konusunda karşı argümanlar Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
6 Performans yönetimi anlayışında değişim Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
7 Kamu sektöründe performans yönetimi Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
8 Sağlık kurumlarında performans ölçümü Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
9 Sağlık kurumlarında performansa dayalı ücretlendirme sistemleri Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
10 Sağlık hizmetlerinde performans yönetimi modelleri Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
11 Sağlık Bakanlığı performans yönetimi modeli Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
12 Performans yönetiminin sağlık hizmetlerine etkileri Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
13 Sağlık kurumlarında performans yönetimi uygulamaları Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
14 Sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti Hamza Ateş, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi: Türkiye Örneği
Resources
Course Notes <p>Ateş, Hamza, Harun Kırılmaz ve Sabahattin Aydın (2007), Sağlık Sekt&ouml;r&uuml;nde Performans Y&ouml;netimi: T&uuml;rkiye &Ouml;rneği, Asil Yayınları, Ankara.<br /> Uyargil, Cavide (2008), İşletmelerde Performans Y&ouml;netimi Sistemi, Arıkan Yayınları, İstanbul.<br /> Barut&ccedil;ugil, İsmet (2002), Performans Y&ouml;netimi, Kariyer Yayınları, İstanbul.<br /> &Ccedil;evik, Hasan H&uuml;seyin vd. (2008), Kamu Kurumlarında Performans Y&ouml;netimi, Se&ccedil;kin Yayıncılık, Ankara.</p>
Course Resources

Karahan, Atila ve Ersan Özgür (2011), Hastanelerde Performans Yönetimi ve Veri Zarflama Analizi, Nobel Yayınları, Ankara.
Kırılmaz, Harun (2010), II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, 3 Cilt, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Luecke, Richard (2010), Performans Yönetimi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
Kırılmaz, Harun (2009), Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, 3 Cilt, Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Özcan, Yaşar A. (2008), Health Care Benchmarking and Performance Evaluation, Springer Science + Business Media, New York.
Ildır, Ali (2008), Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi ve Performans Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Talbot, Colin (2007), ?Performance Management?, Editörler: Ferlie, Ewan, Laurence E. Lynn ve Christopher Pollit, The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, New York, s. 491-517.
Balcı, Asım ve Harun Kırılmaz (2005), ?Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemleri ve Kamu Sektöründe Uygulanabilirliği: Sağlık Bakanlığı?nda Döner Sermaye Gelirlerinden Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi?, Editörler: Nohutçu, Ahmet ve Asım Balcı, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması-I, Beta Yayınları, İstanbul, sayfa 169-201.
Walker, Richard M., Fariborz Damanpour ve Carlos A. Devece (2010), ?Management Innovation and Organizational Performance: The Mediating Effect of Performance Management?, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 21, No. 2, s. 367-386.
Coşkun, Ali (2006), Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, Literatür Yayınları, İstanbul.
Yang, Kaifeng ve Marc Holzer (2006), ?The Performance ? Trust Link: Implications for Performance Measurement?, Public Administration Review, Vol. 66, No. 1, s. 114-126.
WHO (World Health Organization) (2000), The World Health Report, Health Systems: Improving Performance, World Health Organization Publishing, Geneva.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 7