Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Kurumlarinda Finans Yönetimi TSY 519 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEMA AKPINAR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SEMA AKPINAR,
Course Assistants

Arş. Gör. Çiğdem UĞAN

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı,  öğrencilerin finansal problemlerin çözümü ile finansal kararların alınması konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılmasını sağlamaktır.

Course Content

Bu derste sağlık kurumlarında finansal yönetimin temel konuları, finansal tablo türleri, finansal tablo analiz teknikleri, finansal planlama, sağlık kurumlarında varlık ve kaynak yöntemi gibi konular incelenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yeni poliklinik açılması kararı öncesi finansal fizibilite çalışmalarını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Dönemler itibariyle ne kadar kar elde edildiğini hassas bir şekilde tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Sağlık işletmelerinin nakit girdi ve çıktılarını iyi yönetir. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Hizmet fiyatlarını doğru şekilde tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Yüksek meblağlı duran varlıkların satın alınması ve yönetilmesini iyi kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Sağlık işletmelerinde mali tablolara hâkim olunur. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Finansal yönetime giriş Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
2 Sağlık işletmelerinde finansal yönetim Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
3 Sağlık işletmelerinde finansal yapının organizasyonu Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
4 Sağlık işletmelerinde mali tablolar ve kendilerine has özellikleri Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
5 Sağlık işletmelerinde mali analiz teknikleri Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
6 Sağlık işletmelerinde nakit yönetimi Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
7 Sağlık işletmelerinde nakit bütçesi hazırlama Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
8 Sağlık işletmelerinde başabaş analizleri ve kara geçiş noktasının tespiti Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
9 ARASINAV Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
10 Sağlık işletmelerinde çalışma sermayesi yönetimi Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
11 Sağlık işletmelerinde sermaye bütçelemesi Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
12 Sağlık işletmelerinde alacak ve stok yönetimi Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
13 Sağlık işletmelerinde finansal açıdan uzun dönemli karar verme teknikleri -1 Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
14 Sağlık işletmelerinde finansal açıdan uzun dönemli karar verme teknikleri -2 Akar, Çetin Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
Resources
Course Notes <p>Ağırbaş İsmail, Sağlık Kurumlarında Finansal Y&ouml;netim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014<br /> Akar, &Ccedil;etin ve&nbsp;&Ouml;zg&uuml;lbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Y&ouml;netim, Anadolu &Uuml;niversitesi A&ccedil;ık &Ouml;ğretim Fak&uuml;ltesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002</p>
Course Resources

Ercan Metin Kamil ve Ban Ünsal, Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi, 2010

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 2 20 40
Final 1 20 20
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 7