Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Kurumlarinda Örgüt Geliştirme TSY 517 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA YILDIRIM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA YILDIRIM,
Course Assistants

Arş. Gör. Çiğdem UĞAN

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı, örgütlerin içerisindeki yaşadıkları çevrenin değişimine nasıl uyum sağladıklarının araştırılması ve incelenmesidir. Bu değişime  uyum çabalarının amaçlar, yapı, teknoloji, kültür gibi örgütsel öğeler üzerinde meydaba getirdiği baskı dersin odak noktası olacaktır.

Course Content

Bu derste  örgütlerde geliştirmenin tanımı, teorik temelleri, süreci ve yönetilmesi ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Örgüt süreçlerine yönelik müdahale tekniklerinin öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Örgüt yapısına yönelik müdahale tekniklerinin öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Örgüt geliştirmenin temel unsurlarının öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Örgüt geliştirme süreci ve uygulamasının öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Örgüt geliştirmenin teorik temellerinin öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Örgüt geliştirmenin teorik temelleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
2 Örgüt geliştirmenin teorik temelleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
3 Örgüt geliştirmenin temel unsurları Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
4 Örgüt geliştirme süreci ve safhaları Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
5 Örgüt geliştirme faaliyetlerinin başarılı olmasını etkileyen faktörler Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
6 Örgüt sistemine yönelik yapıyla ilgili müdahale teknikleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
7 Örgüt sistemine yönelik yapıyla ilgili müdahale teknikleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
8 Örgütün alt sistemlerine yönelik yapıyla ilgili müdahale teknikleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
9 ARASINAV Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
10 Örgütün alt sistemlerine yönelik yapıyla ilgili müdahale teknikleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
11 Örgüt sistemine yönelik süreçlerle ilgili müdahale teknikleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
12 Örgüt sistemine yönelik süreçlerle ilgili müdahale teknikleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
13 Örgütün alt sistemlerine yönelik müdahale teknikleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
14 Örgütün alt sistemlerine yönelik müdahale teknikleri Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
Resources
Course Notes <p>Ko&ccedil;el, Tamer (2005) İşletme Y&ouml;neticiliği, Arıkan Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.<br /> Din&ccedil;er, &Ouml;. (1994) &Ouml;rg&uuml;t Geliştirme: teori, uygulama, ve teknikeri<br /> Aktan, Coşkun Can (2003) Değişim &Ccedil;ağında Y&ouml;netim, Sistem Yayıncılık,İstanbul,<br /> Yeni&ccedil;eri, &Ouml;zcan (2002) &Ouml;rg&uuml;tsel Değişmenin Y&ouml;netimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara</p>
Course Resources

Daft, R.L.. (1998) Organization Theory and Design, South-Western College Publishing .
Çağlar, İrfan (2013), Örgüt Geliştirme (Küresel Normlu Çağdaş Değişim Yönetimi Aracı Olarak),Nobel Basım yayın, Ankara.
Singh, M., Waddell, D. (2004) E-business innovation and change management.
Durna, U. (2002) Yenilik Yönetimi, Nobel Yayınları, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak X
2 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak. X
3 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır. X
4 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar. X
5 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır. X
6 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir. X
7 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular X
8 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir. X
9 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır. X
10 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilir X
11 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. X
12 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür. X
13 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yapar X
14 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptir X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 30 30
Total Workload 166
Total Workload / 25 (Hours) 6.64
dersAKTSKredisi 7