Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Girişimcilik MBA 511 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. CEMAL SEZER
Course Lecturers
Course Assistants

Ayhan DURMUŞ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Girişimcilik sürecini ve öğelerini tanımlar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Girişimcilik ve ilgili kavramları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Girişimcilik fonksiyonları ve ilişkilerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Girişimcilik yaklaşımları ve türlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.
6 Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarır ve kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Girişimcilik ve ilgili kavramlar Sezer, Cemal (2011), Ders Notları
2 Başlıca girişimcilik yaklaşımları Sezer, Cemal (2011), Ders Notları
3 Girişimcilik Türleri Sezer, Cemal (2011), Ders Notları
4 Girişimciliğin temel fonksiyonları Sezer, Cemal (2011), Ders Notları
5 Girişimciliğin temel fonksiyonları Sezer, Cemal (2011), Ders Notları
6 Girişimciliğe istek duyma/ motivasyon Sezer, Cemal (2011), Ders Notları
7 İş fikri geliştirme Sezer, Cemal (2011), Ders Notları
8 İş planı ve unsurları Sezer, Cemal (2011), Ders Notları
9 ARASINAV
10 Girişimcilik kültürü Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara
11 İşletme kurma ve geliştirme Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara
12 Yerel Girişimcilik ve KOBİler 3. Döm, S. (2006), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay yayıncılık.
13 Uluslar arası girişimcilik Sezer, Cemal (2011), Ders Notları
14 Girişimcilik Ahlakı Sezer, Cemal (2011), Ders Notları
Resources
Course Notes <p>Sezer, Cemal (2011), Ders Notları<br /> &nbsp;</p>
Course Resources

1.Kuratko D.F. ve Hodgetts R.M. (1995), Entrepreneurship: A Contemporary Approach, The Dryden Press-1995.
2.Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara
3. Naktiyok, A. (2004), İç Girişimcilik, Beta yayınları.
4. Döm, S. (2006), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay yayıncılık.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 35 35
Kısa Sınav 1 25 25
Final 1 40 40
Total Workload 164
Total Workload / 25 (Hours) 6.56
dersAKTSKredisi 7