Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Kurumlarinda Süreç ve Kalite Yönetimi TSY 505 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SELMA ALTINDİŞ
Course Lecturers Prof.Dr. SELMA ALTINDİŞ,
Course Assistants

ÇİĞDEM UGAN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencilere süreç analizi ve kalite yönetimi kavramlarını tanıtarak sınıf içi ve dışı uygulamalar yaptırmaktır.

Course Content

 Bu derste oplam kalite yönetimi, Süreç analizi ve yeniden tasarım, altı sigma, süreç yönetİMİ konularına yer verilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 süreç ve kalite yönetiminde etkili olan örgütsel faktörleri sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 süreç yönetimi-kalite yönetimi ilişkisini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Süreçle ilgili bilgi toplar süreç analizi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Süreci oluşturan unsurları tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Yeniden tasarım yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Süreçlerle yönetimin önemini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Süreç ve süreç yönetimi kavramları, süreç çeşitleri, süreç yönetiminin tarihsel gelişimi, önemi, Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
2 Kalite kavramı, kalitenin boyutları, toplam kalite yönetiminin unsurları ve Demingin 14 ilkesi, süreç yönetimi kalite ilişkisi Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
3 Süreç yönetiminin işletme stratejisi ile bağlantısı, süreç mimarisi, süreç yönetimi paydaşları, süreç yönetiminin örgüt çapında benimsenmesinin önemi Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
4 Süreç yönetiminin uygulanmasında sistematik bir yaklaşımın gerekliliği, Süreç yönetimi projesinde kritik başarı faktörleri, uygulama başarısının ölçülmesi Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
5 Altı sigma Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
6 Süreç yönetim çerçevesi, Proje başlatma safhası, Örgütsel strateji safhası, süreç mimarisi safhası Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
7 Süreç performans ölçümü Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
8 Süreci anlama safhası Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
9 Ara sınav Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
10 Süreci anlama safhası Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
11 Yalın yönetim Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
12 ISO 9000 standartları ve EFQM Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
13 Süreç ve kalite yönetiminin uygulanması için gereklilikler: değişim yönetimi, proje yönetimi, ve liderlik Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
14 Proje sunumları Ders notu ve diğer kaynakların ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Aras, Arzu Akçal, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, (2005), Kalder Yayınları.

Taptık Y. & Keleş Ö. (1998). Kalite Savaş Araçları. Kalder Yayınları.
Hammer H. & Champy J. (1997). Değişim Mühendisliği. Sabah Kitapçılık.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 25 25
Final 1 16 16
Total Workload 163
Total Workload / 25 (Hours) 6.52
dersAKTSKredisi 7