Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Bilgi Sistemleri TSY 510 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. CEMAL SEZER
Course Lecturers Prof.Dr. CEMAL SEZER,
Course Assistants

Arş Gör. Ayhan DURMUŞ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin modern işletmelerin karar destek sürecinde kullanmak zorunda olduğu bilgileri üreten bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri konusunda temel kavramları ve uygulamaları öğrenmesi ve hastane ve sağlık kuruluşlarında bilişim sistemlerinin hangi amaçlarla kullanılabileceğinin tartışılması

Course Content

Sağlık ve hastane sistemleri, Yönetici bilgi sistemleri, Hastane yönetim bilgi sistemleri, Sistem analizi, Sistem biçimlendirilmesi, Yönetim destek bilgi sistemleri, Teşhis ve tedavi destek bilgi sistemleri, Modüler bilgi sistemleri, Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı, Verilerin güvenliği ve veri kalitesi 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İş dünyasında bilişim sistemlerinin uygulamasına ilişkin eleştiriler yapabilme ve çözümler üretebilme Ödev, Sınav ,
2 Farklı bilişim sistemleri türlerinin tanımlanabilmesi Sınav , Ödev,
3 Bilişim sistemi ve teknoloji ayrımının yapılabilmesi Sınav , Ödev,
4 Veritabanı dizayn ve kurlumu ile ilgili becerilerin kazanılması Ödev, Sınav ,
5 Veri ve bilgi tanımları, farklılıkları ve öneminin kavranması Sınav , Ödev,
6 İşletmelerde bilişim sistemleri ile ilgili kavramları tanıma, adlandırma, ve betimleyebilme Ödev, Sınav ,
7 Bilişim teknolojisi ve bilişim sistemi arasındaki farkları yorumlayabilme Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sağlık ve hastane sistemleri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
2 Yönetici bilgi sistemleri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
3 Hastane yönetim bilgi sistemlerİ Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
4 Sistem analizi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
5 Sistem analizi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
6 Yönetim destek bilgi sistemleri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
7 Teşhis ve tedavi destek bilgi sistemleri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
8 Modüler bilgi sistemleri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
9 ARASINAV
10 Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
11 Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
12 Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
13 Verilerin güvenliği ve veri kalitesi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
14 Verilerin güvenliği ve veri kalitesi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
Resources
Course Notes <p>Y&ouml;netim Bilişim Sistemleri : Dijital İşletmeyi Y&ouml;netme<br /> &Ccedil;eviri Edit&ouml;r&uuml;: Uğur Yozgat<br /> Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.</p>
Course Resources

Ders Notları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 165
Total Workload / 25 (Hours) 6.6
dersAKTSKredisi 7