Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Hizmetleri Pazarlamasi TSY 506 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NİLGÜN SARIKAYA
Course Lecturers
Course Assistants Arşt. Gör. Semih OKUTAN
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına yönelik temel ilke ve prensiplerin anlatılması ve sağlık hizmetlerinin pazarlanmasında önemli hususların öğrencilere benimsetilmesidir.
Course Content Bu derste sağlık hizmetlerini farklı kılan özellikler, sağlık hizmetleri pazar çevresi, sağlık sektöründe tüketici davranışları, sağlık hizmetleri pazarlama karması, yeni sağlık hizmetleri tasarımı, sağlık sektöründe fiyatlandırma ve gelir yönetimi, sağlık sektöründe arz ve talep yönetimi konuları incelenmektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlık sektörünün spesifik özelliklerini bilir ve değerlendirir Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Sağlık hizmetleri sektöründe arz talep yönetimi tasarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Sağlık hizmetleri için pazar çevresini analiz eder ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Sağlık sektöründe tüketici davranışlarını analiz eder ve yönetir Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Sağlık hizmetlerinde müşteri memnuniyet ve şikayetlerini analiz eder ve yönetir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Sağlık hizmetleri için tutundurma faaliyetlerini tasarlar ve yönetir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Sağlık hizmetleri için pazarlama karması oluşturur ve yönetir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hizmet sektörü ve sağlık hizmetlerinin özellikleri
2 Sağlık hizmetleri pazar çevresi
3 Sağlık hizmet sektöründe tüketici davranışları
4 Sağlık hizmetlerinde pazar bölümleme ve hedef pazar seçimi
5 Sağlık hizmetleri pazarlama karması
6 Sağlık hizmetlerinde ürün karması
7 Sağlık hizmetlerinde yeni ürün tasarımı
8 Sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma
9 Ara sınav
10 Sağlık işletmelerinde dağıtım kanalları
11 Sağlık sektöründe tutundurma faaliyetleri
12 Sağlık sektöründe arz ve talep yönetimi
13 Sağlık işletmelerinde müşteri memnuniyeti ve şikayetler
14 Sağlık sektöründe gelir yönetimi
Resources
Course Notes
Course Resources 1) Dilaver Tengilimoğlu, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitabevi, 2011.
2) Ahmet H. İslamoğlu, Burcu Candan, Kenan Aydın ve Ş. Hacıefendioğlu, Hizmet Pazarlaması, Beta Yyaınları.
3) Richard K. Thomas, Health Services Marketing, Sprinker, 2008.
4) Richard. K. Thomas, Marketing Health Services, Alpha Hap, 2005.
5) Audry Gilmore, Services Marketing and Management, SAGE Publications, 2003.
6) Remzi Altunışık, Şuayip Özdemir ve Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları, 4. Baskı, 2012.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Uygulama) 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 173
Total Workload / 25 (Hours) 6.92
dersAKTSKredisi 7