Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Ekonomisi TSY 508 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SELMA ALTINDİŞ
Course Lecturers Prof.Dr. SELMA ALTINDİŞ,
Course Assistants Bölüm Araştırma Görevlileri
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Sağlık sektörünün ekonomisi üzerinde durularak, sağlık sektöründeki hizmet üretim, tüketim, kaynak tahsisi ve verimliliği olgularına yönelik kalitatif ve kantitatif yöntem teknikleri öğretilerek, bunların hem yurttaşın yaşam kalitesine yönelik hem de ülke ekonomisi açısından önemi vurgulanarak kaynak verimliliği ve süreç etkinliği sağlanması ve arttırılması üzerinde odaklanılacaktır.
Course Content Bu derste, Sağlık ekonomisi kavramı üzerinde durularak Sağlık hizmeti sektörünün üretim, tüketim olguları makro ölçekte ele alınarak genel ekonomi içindeki konumu irdelenirken, aynı zamanda da mikro ölçekli yaklaşımla da sağlık sektörünün paydaşlarının verimliliği için gerekli bilgiler verilerek teknikler öğretilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlık ekonomisi sürecinde kullanılacak kaynakların nasıl temin edilip kullanılacağına dair planlar yapar ve uygular. Kaynak verimliliği ve süreç etkinliği için çalışmalar yapar, israfı önler. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Sağlık Ekonomisi faaliyetini gerçekleştirecek alanları değerlendirerek en uygun zaman-miktar-maliyet dengesini gerçekleyecek yerleşimleri betimler. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Sağlık ekonomisi içerisinde kullanılacak girdiler ile süreç içindeki faaliyetleri tasarlar, planları yapar ve ihtiyaç duyulan eksikliklerin nasıl ve ne zaman giderileceğine karar verilmesine yardımcı olur. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Sağlık sektöründeki hizmetler için hangi tür girdilere ihtiyaç duyulacağını belirler. Bunların kullanım düzeylerini hesaplar ve uygun ürün/hizmet kombinasyonlarına karar verir. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Sağlık Ekonomisi faaliyeti içindeki darboğazları tanımlar, darboğaz problemlerinin çözülmesine katkıda bulunur, işletme amaçları için yerleşimleri betimler. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Sağlık Ekonomisi faaliyetini oluşturan sürecin gelişimi ve hizmet kaynaklarının üretim tüketim ve yaşam kalitesine yönelimine yönelik planlar yapılmasına katkıda bulunur ve uygular. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
7 Sağlık ekonomisi söz konusu olduğunda, gerekli kavram ve ilişkileri yorumlayarak görev tanımlarını oluşturur. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
8 Sağlık sektöründeki paydaşların en iyi karar vermesi için gerekli donanımların neler olabileceği modelleme teknikleriyle öğretilmesinde katkıda bulunur. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
9 Sağlık sektöründeki ekonomik olguların kavramsal ve teorik altyapısı oluşturulur. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
10 Sağlığa yönelik Proje yönetiminde faaliyetleri tasvir eder, yönetir, işlerin uygun bütçe ile ve zamanında gerçekleşmesini sağlamak üzere planlar yapar, proje ekiplerine katılır veya yönetir. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sağlık ekonomisi kavramı ve Sağlık ekonomisinin teorik çerçevesine genel bir Bakış The Economics of Health Care, Martin Green of Watford Grammar School and prepared by ISE Ltd for the Office of Health Economics (OHE); Tahsin Bakırtaş Sağlık Ekonomisi Ders Notları
2 Sağlık Ekonomisinde Hizmet üretim Olgusu ve Serbest Piyasa Yaklaşımı The Economics of Health Care, Martin Green of Watford Grammar School and prepared by ISE Ltd for the Office of Health Economics (OHE); Tahsin Bakırtaş Sağlık Ekonomisi Ders Notları
3 Sağlık Ekonomisinde Hizmet üretim Olgusu ve Serbest Piyasa Yaklaşımına karşı görüşler The Economics of Health Care, Martin Green of Watford Grammar School and prepared by ISE Ltd for the Office of Health Economics (OHE); Tahsin Bakırtaş Sağlık Ekonomisi Ders Notları
4 Sağlık Ekonomisinde Tüketim olgusu ve Ürün esnekliği ve Piyasa modeller ve eğilimler The Economics of Health Care, Martin Green of Watford Grammar School and prepared by ISE Ltd for the Office of Health Economics (OHE); Tahsin Bakırtaş Sağlık Ekonomisi Ders Notları
5 Sağlık Ekonomisinin Bileşenleri Hastane, İlaç ve Teknolojik Yenilikler Ursula Casabonne and Charles Kenny The Best Things in Life are (Nearly) Free: Technology, Knowledge, and Global Health; Tahsin Bakırtaş Teknolojik gelişme ve sağlık ekonomisindeki yeni trendler
6 İlaç Üretimi ve Pazarlanmasında kullanılan Teknikler ve Uluslararasılaşan piyasa Yapısı Marketing Authorization of Pharmaceutical Products with Special Reference to Multisource (Generic) Products, Tahsin Bakırtaş İlaç sanayinin uluslararasılaşması ve Türk İlaç Sanayi
7 Küresel Sağlık Politikaları ve Birey ve bireyin Yaşam Kalitesi Eeva Ollila Global health priorities – priorities of the wealthy?, Tahsin Bakırtaş Sağlık Ekonomisi Ders Notları
8 Küresel Sağlık Politikaları ve Uluslararası Kuruluşlar Kapitalizm’de Sağlık Socilasit Register 2010-2011
9 Ara Sınav
10 Dünya’da Sağlık Ekonomisi Genel Trendleri World Healt report, IHO, OECD, IMS verileri ve raporları
11 Dünya’da Sağlık ekonomisinin Kurumları ve yapısal dönüşümler Deloitte, Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Ekonomisi
12 Avrupa Sağlık Dönüşümü ve Anglo-Sakson Sağlık Yaklaşımı, sağlık harcamaları ve finansmanındaki dönüşüm süreçleri THE WORLD MEDICINES SITUATION Raporu
13 Türkiye’de Sağlık Ekonomisi Genel Trendleri Deloitte, Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Ekonomisi
14 Türkiye’de Sağlık ekonomisinin Kurumları ve yapısal dönüşümler M.Sönmez, Paran Kadar Sağlık, B.Şenathar Sağlık ekonomisi
Resources
Course Notes Tahsin Bakırtaş Sağlık Ekonomisi Ders Notları
Course Resources M.Sönmez, Paran Kadar Sağlık, B.Şenathar Sağlık ekonomisi THE WORLD MEDICINES SITUATION Raporu Deloitte, Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Ekonomisi Kapitalizm’de Sağlık Socilasit Register 2010-2011 World Healt report, IHO, OECD, IMS verileri ve raporları Marketing Authorization of Pharmaceutical Products with Special Reference to Multisource (Generic) Products, Tahsin Bakırtaş İlaç sanayinin uluslararasılaşması ve Türk İlaç Sanayi Ursula Casabonne and Charles Kenny The Best Things in Life are (Nearly) Free: Technology, Knowledge, and Global Health The Economics of Health Care, Martin Green of Watford Grammar School and prepared by ISE Ltd for the Office of Health Economics (OHE);
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
2. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 8 8
Final 1 5 5
Total Workload 175
Total Workload / 25 (Hours) 7
dersAKTSKredisi 7