Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Yönetiminde Etik TSY 514 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ
Course Lecturers Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sağlık Yönetiminde Etik dersinin amacı; sağlık yönetiminde uyulması gereken etik ilkelerin incelenmesidir. Ders kapsamında etik kuramlar, ilkeler, sorunlar, karar verme süreci ve sağlık yönetiminde geçerli temel etik ilkelere uygun tutum geliştirme üzerinde odaklanılacaktır.

Course Content

Bu derste, etik kavramı üzerinde durularak sağlık yönetiminde etik ilkeler ve sorumluluklar hakkında gerekli bilgiler verilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yönetimde uyulması beklenen etik ilkeler konusunda bilgi sahibi olmak, değerlendirebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Mesleki etik konusunda bilgi sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Etikle ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sağlık yönetiminde ortaya çıkan etik sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak, değerlendirebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Hekim-hasta ilişkisini etik çerçevede değerlendirmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Yönetimde etik dışı davranışlar konusunda bilgi sahibi olmak, değerlendirebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Sağlık yönetiminde etik karar verme süreci konusunda bilgi kazanmak ve stratejik bakış açısına sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Hasta hakları konusunda bilgi kazanmak ve stratejik bakış açısında sahip olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Sağlık kurumlarının ve sağlık personelinin etik sorumlulukları konusunda bilgi kazanmak ve stratejik bakış açısına sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
10 Sağlık hizmetlerinde etik sorunlara yönelik vakaları değerlendirmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
11 Sağlık yönetiminde etik kuramlar ve temel ilkeler hakkında bilgi sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Sağlık yönetiminde etik ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Yönetsel etik konusunda bilgi sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Hasta hakları ile ilgili yasal düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmak, değerlendirebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Etikle ilgili temel kavramlar İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik; Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri
2 Mesleki etik İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik; Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri
3 Yönetsel etik İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik; Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri
4 Yönetimde uyulması beklenen etik ilkeler İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik; Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri
5 Yönetimde etik dışı davranışlar İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik; Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri
6 Etik karar verme süreci İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik; Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri
7 Sağlık yönetiminde temel etik kavramlar Ferhat Sayım (2011), Sağlık Piyasası ve Etik; Nesrin Çobanoğlu (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği
8 Sağlık yönetiminde etik kuramlar ve temel ilkeler Ferhat Sayım (2011), Sağlık Piyasası ve Etik; Nesrin Çobanoğlu (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği
9 Sağlık yönetiminde ortaya çıkan etik sorunlar Ferhat Sayım (2011), Sağlık Piyasası ve Etik; Nesrin Çobanoğlu (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği
10 Etik sorunlara yönelik vaka analizi Ferhat Sayım (2011), Sağlık Piyasası ve Etik; Nesrin Çobanoğlu (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği
11 Sağlık kurumlarının ve sağlık personelinin etik sorumlulukları Ferhat Sayım (2011), Sağlık Piyasası ve Etik; Nesrin Çobanoğlu (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği
12 Hekim-hasta ilişkisinin etik çerçevede analizi Ferhat Sayım (2011), Sağlık Piyasası ve Etik; Nesrin Çobanoğlu (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği
13 Hasta hakları Gürkan Sert (2004), Hasta Hakları : Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde
14 Hasta hakları ile ilgili yasal düzenlemeler Gürkan Sert (2004), Hasta Hakları : Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde
Resources
Course Notes <p>Seedhouse, David (2009), Ethics: The Health of Health Care, Wiley Publishers.<br /> Bradley, Peter ve Amanda Burls (2000), Ethics in Public and Community Health, Routledge.<br /> Sayım, Ferhat (2011), Sağlık Piyasası ve Etik, Marmara Kitap Merkezi Yayınları.<br /> &Ccedil;obanoğlu, Nesrin (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.<br /> Tepe, Harun (2001), Etik ve Meslek Etikleri: Tıp, &Ccedil;evre, İş, Basın, Hukuk ve Siyaset,T&uuml;rkiye Felsefe Kurumu Yayınları.<br /> Aydın, İnayet Pehlivan (2002), Y&ouml;netsel Mesleki ve &Ouml;rg&uuml;tsel Etik, Pegem Akademi Yayıncılık.</p>
Course Resources

Zengin, Nazmi (2012), Sağlık Çalışanı-Hasta İlişkisinde Güncel Konular Kardelen Yayınları.
Yüksel, Cüneyt (2011), Devlette Etik & Dünyada ve Türkiye´de Kamu Yönetiminde Etik, Yasal Altyapı ve Uluslararası Uygulamalar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
Kuçuradi, Ioanna (2002), Etik Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
A. A. Stroll, A. A. Long, V. J. Bourke, R. Campbell (2009), Etik Kuramları, Lotus Yayınevi.
Polat, Oğuz (2005), Tıbbi Uygulama Hataları, Klinik-Sosyal-Hukuksal-Etik Boyutları, Seçkin Yayıncılık.
Sharma, Poonam ve Kanika T. Bhal (2004), Managerial Ethics: Dilemmas and Decision Making, Sage Publications.
Özlü, Tevfik (2005), Hasta Hakları: Kuramsal Metinler, Felsefi Arka Plan ve Örnek Olgularla, Timaş Yayınları.
Sert, Gürkan (2004), Hasta Hakları : Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde, Babil Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 7