Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Yönetiminde Iletişim TSY 512 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. CEMAL SEZER
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Ayhan DURMUŞ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

1. Öğrencilere sözlü ve sözsüz iletişim araçlarını tanıtmak,
2. Sağlık iletişimi kuramlarını öğretmek,
3. Sağlık iletişim yöntemlerini uygulamalı olarak açıklamak,
4. Sağlık iletişim kampanyalarının planlama ve uygulama sürecini örneklerle anlatmak,
5. Sağlık iletişiminde ahlaki ve etik kuralları benimsemelerini sağlamak.

Course Content

Bu ders kurumsal sağlık iletişiminin temel aşamalarına odaklıdır. Ders kapsamında, kurumsal iletişim stratejisi geliştirme, bir iletişim kampanyası düzenleme, kampanya sürecini yönetme, sağlık okuryazarlığı, iletişim sürecinde etik konuları işlenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Etkili bir performans için gerekli sözlü, yazılı ve analitik iletişim becerilerini kazanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Bireysel olarak doğru ve etkili iletişim kurabilmeyi, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Sağlık gibi önemli bir konuda toplumunda farkındalık yaratacak iletişim stratejileriyle halka ulaşmanın yollarını öğreneceklerdir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Kurumun ve sunulan hizmetlerin paydaşlar tarafından doğru algılanmasını sağlayacak iletişim stratejilerinin oluşturabilmeyi, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişim nedir? İletişim modelleri. Tekinalp Şermin, Uzun Ruhdan, İletişim Araştırmaları ve Kuramları, Beta Basım Yayın, 2009.
2 Sözlü ve Sözsüz İletişim, Kitle İletişimi, Kurumsal İletişim, Hedef Kitle, Sağlık Kuruluşlarında Hedef Kitle Tekinalp Şermin, Uzun Ruhdan, İletişim Araştırmaları ve Kuramları, Beta Basım Yayın, 2009.
3 Sağlık İletişimi Kuram ve Yöntemleri Işık, Metin, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, 2011.
4 Sağlık İletişimi Kuram ve Yöntemleri Işık, Metin, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, 2011.
5 Sağlık İletişim Stratejisi Geliştirme Işık, Metin, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, 2011.
6 Geleneksel İletişim Araçlarının Sağlık İletişiminde Kullanımı Işık, Metin, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, 2011.
7 Sosyal Medyanın Sağlık İletişiminde Kullanımı Güçdemir, Yeşim, Sanal Ortamda İletişim, Derin Yayınları, 2010. Işık, Metin, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, 2011.
8 Sosyal Medyanın Sağlık İletişiminde Kullanımı Güçdemir, Yeşim, Sanal Ortamda İletişim, Derin Yayınları, 2010. Işık, Metin, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, 2011.
9 Sağlık İletişiminde Halkla İlişkiler Yönetimi Işık, Metin, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, 2011.
10 Sağlık İletişiminde Müşteri İlişkileri Yönetimi Taşoğlu Nihal Paşalı, Pazarlama İletişimi, Detay Yayıncılık, 2009.
11 Sağlık İletişiminde Pazarlama ve Satış Yönetimi Taşoğlu Nihal Paşalı, Pazarlama İletişimi, Detay Yayıncılık, 2009.
12 Sağlık İletişiminde Kampanya Süreci (Vaka Analizi) Işık, Metin, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, 2011.
13 Sağlık İletişiminde Kampanya Süreci (Vaka Analizi) Işık, Metin, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, 2011.
14 Sağlık ve Etik Işık, Metin, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, 2011.
Resources
Course Notes
Course Resources

Işık, Metin, Hastanelerde Halkla İlişkiler, Eğitim Akademi Yayınları, 2011.
Güçdemir, Yeşim, Sanal Ortamda İletişim, Derin Yayınları, 2010.
Taşoğlu Nihal Paşalı, Pazarlama İletişimi, Detay Yayıncılık, 2009.
Tekinalp Şermin, Uzun Ruhdan, İletişim Araştırmaları ve Kuramları, Beta Basım Yayın, 2009.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Final 1 2 2
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Total Workload 181
Total Workload / 25 (Hours) 7.24
dersAKTSKredisi 7