Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
New Media MCS 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language İngilizce
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AYTEKİN İŞMAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dersin amacı, yeni medya ortamlarının yarattığı kültürel, sosyolojik ve sanatsal dönüşümler, yeni medya ortamları için yapılan hukuki düzenlemeler ve yeni medya politikaları hakkında bilgi ve fikir sahibi olan, çevrimiçi halkla ilişkiler ve reklamcılık, İnternet gazeteciliği, dijital sanat gibi alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen, kısacası dijital medya ortamlarının teknik ve estetik diline hakim yaratıcı yeni medya profesyonelleri yetiştirmektir.

Course Content

Bilgisayar, İnternet ve telekomünikasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bilginin her an her yerde ulaşılabilir ve yayınlanabilir hale gelmesi, bilgi sistemlerinin yaratıcı sanatlar ve bilimle olan ilişkisini de değiştirmiştir. Bu değişimin, ekonomik, kültürel, toplumsal, politik ve hukuki sonuçları olmuştur. Bu bağlamda, geleneksel medyanın dijital medyaya evrilmesi günümüzde medya profesyonellerinin çalışma alanlarını da değiştirmiştir. Artık, günümüzün medya profesyonellerinin geleneksel medya ortamları yanında, çevrimiçi yayıncılık, etkileşimli reklam, dijital görsel tasarım gibi dijital medya ortamlarında içerik üretimi ve yönetimi konusunda da yetkin olması beklenmektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Learn ethics in new media. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Learn new media Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Apply new media in communication process. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Create a new media model. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma ve ders içeriği ile ilgili genel bilgiler
2 Medya nedir? Medya tarihine genel bakış
3 Yeni medya nedir?
4 Yeni medyanın geleneksel medyadan farkları nelerdir?
7 İnternet’in çıkışı, gelişimi ve gündelik hayattaki etkileri
8 Tartışma/Panel
9 Teknolojinin yeni medyanın gelişimi üzerindeki etkileri
10 Mobil cihazların çıkışı ve gündelik hayattaki etkileri
11 Sanal dünya ve sayısal oyun kültürü
12 Web 2.0 ve internet ortamındaki değişimler
13 Sosyal Ağlar
14 Fotoğraflı mahremiyet, Yeni medyanın geleceği ile ilgili öngörüler
Resources
Course Notes
Course Resources

1. From the Beginning of the Daily Media History (Jean-Noel Jeanneney),

2. Yeni Medya Çalışmaları (Derleyen: Mutlu Binark),

3. Yeni Medya Sanatı ve Estetiği (Dr. Nazan Alioğlu), 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Proje / Tasarım 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6