Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Psychology Of Communication MCS 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language İngilizce
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Hayatımızın büyük bir kısmı başkalarıyla iletişim kurmak için harcanmaktadır. Düşüncelerinizi paylaşmak ve bir başkasının duygularını anlamak, dünyanın herhangi bir toplumunda işlev görmek için gerekli beceridir. İletişimde karşılaşılan zorluk, insanları çiftlere danışmanlık getiren ve mücadele ettiğimiz diğer birçok şeyin temelinde olan bir meseledir, hiç de şaşırtıcı değildir.

Course Content

İletileri kodlamak ve kod çözmek, yaşamın ilk evrelerinde iletişim kurmayı öğrendiğimize dayanmaktadır. Bu konuda fazla karışıklık duymadan, tüm sözcükler gerçekten yalnızca belirli şeyleri temsil eden simgelerdir ve her kişi, sözcük düzeyinde bile biraz farklı bir anlayışa sahip olabilir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Basic terms of communication Habermas, Theory of Communicative Action, Vol 1 + 2, Polity Press, 1997; R Heath & B Jennings, Human Communication Theory and Research: Concepts, Contexts, and Challenges (2nd edn),
2 Toplumsal algının iletişim üzerindeki etkisi Lawrence Erlbaum, 2000; A Mattelart & Mattelart, Theories of Communication: a Short Introduction, Sage, 1998;
3 Sözlü ve sözsüz iletişim D McQuail, McQuail's Mass Communication theory (4th edn), Sage, 2000;
4 Normal ve anormal iletişim R Rice & C Atkin, Public Communication Campaign, Sage, 2000;
5 Kİtle, internet ve mobil iletişim özellikleri E Rogers, Diffusion of Innovation, Free Press, 1995; D Sperber & D Wilson, Relevance:
6 İş ortamında iletişim Ubben, G. C., Hughes, L. W., & Norris, C. J. (2010). The principal: Creative leadership for excellence in schools (7th ed.). Boston, MA: Pearson
7 Sağlık İletişimi Larson, R. K. (2011). The evolution of human language: Biolinguistic perspectives. New York, NY: Cambridge University Press
8 Kısa sınav
9 Kültürlerarası iletişim Lunenburg, F.C,& Irby, B. J. (2006). The principalship: Vision to action. Belmont, CA: Wadsworth/Cengage.
10 İletişim ve Biliş Pauley, J. A. (2010). Communication: The key to effective leadership. Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
11 İletişim Psikolojisi Rogers, C. R., & Farson, R. F. (n.d.). Active listening. Chicago, IL; Industrial Relations Center, University of Chicago.
12 Kültürlerarası çalışma ortamı. Shettleworth, S. J. (2010). Cognition, evolution, and behavior. New York, NY: Oxford University Press.
13 göstergebilim ve sistem teorisi Ubben, G. C., Hughes, L. W., & Norris, C. J. (2010). The principal: Creative leadership for excellence in schools (7th ed.). Boston, MA: Pearson.
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6