Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Turkish Media History MCS 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language İngilizce
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türkiye'de kitle iletişim araçları tarihinde önemli meseleler, olaylar ve insanlar hakkında okumalar ve tartışmalar

Course Content

Bu ders medya tarihi eleştirel analizine giriş niteliğindedir. Öğrenciler, medyanın ve kültürün hümanistik  kavramlarına aşina olurlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tartışma, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Basının doğuşu ve gelişimi. Crowley, D., and P. Heyer (editors). Communication in History: Technology, Culture, Society, Boston: Pearson A and B. (any edition)
2 Matbaanın icadıyla ilgili gelişmeler. Jeanneney, Jean-Noel. Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi. Çev. Esra Atuk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.
3 Yeniçağda basın yayın hareketleri. Girgin, Atilla. Uluslar arası İletişim Haber Ajansları ve A.A. İstanbul: Der Yayınları, 2002.
4 Modern çağ Avrupa’sında basının gelişimi İnuğur, M. Nuri. Basın ve Yayın Tarihi. İstanbul: Der Yayınları, 2002.
5 17. ve 18.yy'da basının yapısı Topuz, Hıfzı. Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, 2003.
6 Sözlü iletişimde gelişmeler Burke, Peter, Briggs, Asa. Medyanın Toplumsal Tarihi, İzdüşüm Yayınları
7 Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemindeki haber ajansları KABACALI Alpay, Türk Basınında Demokrasi, KTB Yayınları, Ankara, 1994
8 Ara Sınav
9 Türk basın tarihi FAİK Bedii, Matbuat Basın Derken Medya, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2003.
10 Cumhuriyet yıllarında Türk basın tarihi KURDAKUL Necdet, Tanzimat Dönemi Basınında Siyasal ve Anayasal Fikir Hareketleri, KTB Yayınları, Ankara, 2000
11 20.yy sonları ve 21.yy başlarında Türk basın tarihi TILIÇ Doğan, 2000’ler Türkiye’sinde Gazetecilik ve Medyayı Anlamak, Doğan Su yayınları, İstanbul, 2001
12 Günümüz Türk basın camiası NUĞUR M. Nuri, Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 1978.
13 Türkiye'de Modern Medya KABACALI Alpay, Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Matbaa Basın ve Yayın, Literatür Yayınları, 2000, İstanbul.
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6