Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çağdaş Sanat Yorumu RSM 409 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ELİF DASTARLI DELLALOĞLU
Course Lecturers ELİF DASTARLI DELLALOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çağdaş sanat olgularını, olaylarını tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entelektüel birikimin sağlanması amaçlanmaktadır.

Course Content

Modernizm-postmodernizm sürecinde değerlendirilen sanat hareketleri ve akımlarının, çağdaş sanat olaylarının felsefi, sosyolojik ve siyasal etmenlerle birlikte karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve tartışılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders planı ve konularla ilgili bilgilendirme.
2 Yorumun sınırlarını çizmek: görmek-bakmak-anlamak-bilmek-yorumlamak.
3 Çağdaş sanatı yorumlamak için yöntem önerileri. Kuramcılar ve yapıtlarına giriş.
4 Adorno´nun Kültür endüstrisi kuramı
5 İstanbul Bienali gezisi.
6 İstanbul Bienali’nin projelendirilmesi.
7 Guy Debord´un gösteri toplumu kuramı.
8 Postmodernizm. Jean Baudrillard´ın Simülakr ve Simülasyon kuramı; 1980´ler sanatı.
9 "Resmin sonu" tartışması ve sanat ortamının dönüşümü.
10 Ara Sınav
11 Nicolas Bourriaud’nun İlişkisel Estetik kuramı
12 1990´lar sanatı. Göç-kimlik-politika ve sanat.
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
Resources
Course Notes
Course Resources

İstanbul Bienali Kataloğu
Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, Theodor W. Adorno, İletişim Yayınevi
Gösteri Toplumu, Guy Debord, Ayrıntı Yayınları
İlişkisel Estetik, Nicolas Bourriaud, Bağlam Yayınları
Sanatın Sonundan Sonra, Arthur C. Danto, Ayrıntı Yayınları
Avangard Kuramı, Peter Bürger, İletişim Yayınları
Sanatın Sonu, Donald Kuspit, Metis Yayınları
Gerçeğin Geri Dönüşü, Hal Foster, Ayrıntı Yayınları
Sanat Komplosu, Jean Baudrillard, İletişim Yayınevi
Sanatta Anlamın Görüntüsü, Richard Leppert, Ayrıntı Yayınları
Sanat ve Kuram (1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi), Charles Harrison, Paul Wood,
Küre Yayınları
Küreselleşen İstanbul´da Bienal Kentsel Değişim ve Festivalizm, Sibel Yardımcı, İletişim Yayınevi
Tasarım ve Suç, Hal Foster, İletişim Yayınevi
Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi, Ali Artun, İletişim Yayınevi
Simülakrlar ve Simülasyon, Jean Baudrillard, Doğu Batı Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 25
1. Performans Görevi (Seminer) 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5