Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atölye Iii (Deneysel Atölye) RSM 305 5 2 + 4 4 14
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof. FÜSUN ÇAĞLAYAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bir fikirden hareketle farklı malzemelerle bir sanat projesi oluşturmak
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir fikirden hareketle taslak hazırlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Artistik beceri doğrultusunda seçilen kavramı yaşamla ilişkilendirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Yeni medyumların sanatsal üretime uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Kendi problematiğini artistik düzeyde önerir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Kavram ve taslak arasındaki ilişkiyi yapılandırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Taslağa uygun teknik beceriyi geliştirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Proje konusunun tespiti için gereken araştırmaya yönlendirilir.
2 Proje konusunun tespiti için gereken araştırmaya yönlendirilir.
3 Öğenci projeleri atölyede toplu bir eleştiriden sonra onaylanır
4 Öğrenci sunumları ve eleştrilere devam edilir.
5 Onaylanan öğrenci projeleri için kuramsal araştırmalar, eskizler yapılır
6 Onaylanan öğrenci projeleri için kuramsal araştırmalar, eskizler yapılır
7 Öğrenci proje çalışmaları için ilk eskizlerin kıyaslanması
8 Öğrenci proje çalışmaları için ilk eskizlerin kıyaslanması
9 Projeler için uygun olan malzemelrin araştırlması ve konuya uygun seçimi
10 Ara Sınav
11 Proje uygulaması
12 Proje uygulaması ve ortak eleştri
13 Proje uygulaması
14 Sunum ve değerlendirme
Resources
Course Notes Sanat kitapları, Çağdaş sergi broşür ve katalogları
Course Resources Sergiler, Müzeler, Sanat Etkinlikleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 25
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 14