Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulama Atölyesi II (Multimedya) RSM 404 8 2 + 4 4 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof. ŞİVE NEŞE BAYDAR
Course Lecturers Prof. ŞİVE NEŞE BAYDAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Düşünsel ve kavramsal çercevesi belirlenen doğrultuda sanatsal proje önermek uygulamak 

Course Content

Öğrencinin kendi düşünsel yapısını sanasal bir ifade biçimi doğrultusunda gerçekleştirmesi 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrenci karar vermiş olduğu çalışma tekniği ile ilgili önerir Artistik niyetine uygun medyum seçimi
2 Öğrenci belirlemiş olduğu projeye yönelik eskiz ve ön çalışmaları planlar ve uygular Biçim ve içerik arasındaki bağı inşa eder
3 Öğrenci belirlemiş olduğu projeye yönelik eskiz ve ön çalışmaları planlar ve uygular Biçim ve içerik arasındaki bağı inşa eder
4 Öğrenci belirlemiş olduğu projeye yönelik eskiz ve ön çalışmaları planlar ve uygular Biçim ve içerik arasındaki bağı inşa eder
5 Değerlendirme dört haftalık çalışmalarını bir bütünlük oluşturacak şekilde sunar
6 Öğrenci planlamış olduğu sanatsal çalışmasıyla ilgili teorik çerçeveyi geliştirir Sanat tarihinde ve güncel sanat örnekleri üzerine hem teorik hemde biçimsel araştırma yapar
7 Öğrenci planlamış olduğu sanatsal çalışmasıyla ilgili teorik çerçeveyi geliştirir Sanat tarihinde ve güncel sanat örnekleri üzerine hem teorik hemde biçimsel araştırma yapar
8 Öğrenci planlamış olduğu sanatsal çalışmasıyla ilgili teorik çerçeveyi geliştirir Sanat tarihinde ve güncel sanat örnekleri üzerine hem teorik hemde biçimsel araştırma yapar
9 Değerlendirme Çalışmalarının biçimsel içeriğinin kavramsal ve teorik ilişkisini açıklar
10 Bitirme projesini inşa eder ve bu çerçeve de çalışmasını sanatçı kitabı olarak tasarlar Sanatsal yaklaşımını özetler nitelikte bir kitap tasarlar ve yaklaşımını başka bir medyum üzerinde ifade etmeyi tecrübe eder
11 Bitirme projesini inşa eder ve bu çerçeve de çalışmasını sanatçı kitabı olarak tasarlar Sanatsal yaklaşımını özetler nitelikte bir kitap tasarlar ve yaklaşımını başka bir medyum üzerinde ifade etmeyi tecrübe eder
12 Bitirme projesini inşa eder ve bu çerçeve de çalışmasını sanatçı kitabı olarak tasarlar Sanatsal yaklaşımını özetler nitelikte bir kitap tasarlar ve yaklaşımını başka bir medyum üzerinde ifade etmeyi tecrübe eder
13 Değerlendirme Yapmış olduğu sanatsal proje içeriği ve hazırlamış olduğu kitabı hazırlar
14 Sergileme için çalışmalarını bir bütünlük içinde sunar Tüm yıl içi yapmış olduğu çalışmaları sergiler
Resources
Course Notes
Course Resources

Öğrencinin Referans Sanatçıları doğrultusunda belirleledikleri bireysel araştırma alanları ile ilgili kaynakları araştırmaları ve bu kaynaklar doğrultusunda sanatsal verileri değerlendirmeleri 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 10