Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulama Atölyesi II (Resim Atölyesi) RSM 406 8 2 + 4 4 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Düşünsel ve kavramsal çercevesi belirlenen doğrultuda sanatsal proje önermek uygulamak 

Course Content

Öğrencinin kendi düşünsel yapısını sanatsal bir ifade biçimi doğrultusunda gerçekleştirmesi 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir fikirden hareketle taslak hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Proje / Tasarım,
2 Kendi problematiğini artistik düzeyde önerir. Anlatım, Gösteri, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Taslağa uygun teknik beceriyi geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Kavram ve taslak arasındaki ilişkiyi yapılandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Artistik beceri doğrultusunda seçilen kavramı yaşamla ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrenci karar vermiş olduğu çalışma ile ilgili teknik öneri geliştirir Artistik amacına uygun medyum seçimi
2 Öğrenci belirlemiş olduğu projeye yönelik eskiz ve ön çalışmaları planlar ve uygular Biçim ve içerik arasındaki bağı inşa eder
3 Öğrenci belirlemiş olduğu projeye yönelik eskiz ve ön çalışmaları planlar ve uygular Biçim ve içerik arasındaki bağı inşa eder
4 Öğrenci belirlemiş olduğu projeye yönelik eskiz ve ön çalışmaları planlar ve uygular Biçim ve içerik arasındaki bağı inşa eder
5 Değerlendirme dört haftalık çalışmalarını bir bütünlük oluşturacak şekilde sunar
6 Öğrenci planlamış olduğu sanatsal çalışmasıyla ilgili teorik çerçeveyi geliştirir Sanat tarihinde ve güncel sanat örnekleri üzerine teorik ve biçimsel araştırma yapar
7 Öğrenci planlamış olduğu sanatsal çalışmasıyla ilgili teorik çerçeveyi geliştirir Sanat tarihinde ve güncel sanat örnekleri üzerine teorik ve biçimsel araştırma yapar
8 Öğrenci planlamış olduğu sanatsal çalışmasıyla ilgili teorik çerçeveyi geliştirir Sanat tarihinde ve güncel sanat örnekleri üzerine teorik ve biçimsel araştırma yapar
9 Değerlendirme Çalışmalarının biçimsel içeriğinin kavramsal ve teorik ilişkisini açıklar
10 Bitirme projesini inşa eder ve bu çerçeve de çalışmasını sanatçı kitabı olarak tasarlar Sanatsal yaklaşımını özetler nitelikte bir kitap tasarlar ve yaklaşımını başka bir medyum üzerinde ifade etmeyi tecrübe eder
11 Bitirme projesini inşa eder ve bu çerçeve de çalışmasını sanatçı kitabı olarak tasarlar Sanatsal yaklaşımını özetler nitelikte bir kitap tasarlar ve yaklaşımını başka bir medyum üzerinde ifade etmeyi tecrübe eder
12 Bitirme projesini inşa eder ve bu çerçeve de çalışmasını sanatçı kitabı olarak tasarlar Sanatsal yaklaşımını özetler nitelikte bir kitap tasarlar ve yaklaşımını başka bir medyum üzerinde ifade etmeyi tecrübe eder
13 Değerlendirme Yapmış olduğu sanatsal proje içeriği ve hazırlamış olduğu kitabı hazırlar
14 Sergileme için çalışmalarını bir bütünlük içinde sunar Tüm yıl içi yapmış olduğu çalışmaları sergiler
Resources
Course Notes
Course Resources

Öğrencinin Referans Sanatçıları doğrultusunda belirledikleri bireysel araştırma alanları ile ilgili kaynakları araştırmaları ve bu kaynaklar doğrultusunda sanatsal verileri değerlendirmeleri 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 9 144
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ödev 1 1 1
Proje / Tasarım 1 1 1
Performans Görevi (Uygulama) 1 1 1
Performans Görevi (Atölye) 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 245
Total Workload / 25 (Hours) 9.8
dersAKTSKredisi 10