Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitirme Projesi II (Resim Atölyesi) RSM 408 8 0 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bir fikirden hareketle bir sanat projesi oluşturmak
Course Content Öğrencinin geliştirdiği proje kapsamında, düşünme, tasarlama, eskiz, malzeme araştırması ve proje oluşturmak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Artistik beceri doğrultusunda seçilen kavramı yaşamla ilişkilendirir Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo,
2 Bir fikirden hareketle taslak hazırlar Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo,
3 Taslağa uygun malzemeyi belirler Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo,
4 Kendi problematiğini artistik düzeyde önerir Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo,
5 Taslağa uygun teknik beceriyi geliştirir Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo,
6 Kavram ve taslak arasındaki ilişkiyi yapılandırır Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Proje konusunun tespiti için gereken araştırmaya yönlendirilir
2 Proje konusunun tespiti için gereken araştırmaya yönlendirilir
3 Öğenci projeleri atölyede toplu bir eleştiriden sonra onaylanır
4 Öğrenci sunumları ve eleştrilere devam edilir.
5 Onaylanan öğrenci projeleri için kuramsal araştırmalar, eskizler yapılır
6 Onaylanan öğrenci projeleri için kuramsal araştırmalar, eskizler yapılır
7 Öğrenci proje çalışmaları için ilk eskizlerin kıyaslanması
8 Öğrenci proje çalışmaları için ilk eskizlerin kıyaslanması
9 Projeler için uygun olan malzemelrin araştırlması ve konuya uygun seçimi
10 Ara Sınav
11 Proje uygulaması
12 Proje uygulaması ve ortak eleştri
13 Proje uygulaması
14 Sunum ve değerlendirme
Resources
Course Notes Sanat kitapları, Çağdaş sergi broşür ve katalogları
Course Resources Sergiler, Müzeler, Sanat Etkinlikleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Kısa Sınav 1 4 4
Sözlü Sınav 2 4 8
Proje / Tasarım 2 2 4
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5