Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitirme Projesi II (Multimedya) RSM 402 8 0 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof. ŞİVE NEŞE BAYDAR
Course Lecturers Prof. ŞİVE NEŞE BAYDAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bir fikirden hareketle bir sanat projesi oluşturmak
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kendi problematiğini artistik düzeyde önerir Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo,
2 Bir fikirden hareketle taslak hazırlar Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo,
3 Kavram ve taslak arasındaki ilişkiyi yapılandırır Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo,
4 Taslağa uygun malzemeyi belirler Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo,
5 Artistik beceri doğrultusunda seçilen kavramı yaşamla ilişkilendirir Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo,
6 Taslağa uygun teknik beceriyi geliştirir Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Proje konusunun tespiti için gereken araştırmaya yönlendirilir. Kuramsal araştırma ve eskizler
2 Proje konusunun tespiti için gereken araştırmaya yönlendirilir. Kuramsal araştırma ve eskizler
3 Öğenci projeleri atölyede toplu bir eleştiriden sonra onaylanır Yapılan eskizlerin, tema ile ilişkisi
4 Öğrenci sunumları ve eleştrilere devam edilir. Yapılan eskizlerin, tema ile ilişkisi
5 Onaylanan öğrenci projeleri için kuramsal araştırmalar, eskizler yapılır Seçilen konunun sanat tarihi ile ilişkisi
6 Onaylanan öğrenci projeleri için kuramsal araştırmalar, eskizler yapılır Seçilen konunun sanat tarihi ile ilişkisi
7 Öğrenci proje çalışmaları için ilk eskizlerin kıyaslanması Pojeye ilişkin eskizler ve teknik çözümleme önerileri
8 Öğrenci proje çalışmaları için ilk eskizlerin kıyaslanması Pojeye ilişkin eskizler ve teknik çözümleme önerileri
9 Projeler için uygun olan malzemelrin araştırlması ve konuya uygun seçimi Belirlenen konu için, medyum ve plastik dil tercihleri
10 Ara Sınav Değerlendirme
11 Proje uygulaması Tercih edilen medyumun uygulaması ve teknik bilgi
12 Proje uygulaması ve ortak eleştri Seçilen medyum ve plastik dilin konu ile bağıntısı
13 Proje uygulaması Uygulama aşamasında teknik beceri
14 Sunum ve değerlendirme Farkındalık ve amaca yönelik teknik beceri
Resources
Course Notes Sanat kitapları, Çağdaş sergi broşür ve katalogları
Course Resources Sergiler, Müzeler, Sanat Etkinlikleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15 240
Proje / Tasarım 1 4 4
Performans Görevi (Atölye) 2 8 16
Final 1 10 10
Total Workload 366
Total Workload / 25 (Hours) 14.64
dersAKTSKredisi 5