Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kağit Malzeme Tanimi ve Uygulamalari RSM 424 8 1 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör. KEVSER AKÇIL
Course Lecturers Arş.Gör. KEVSER AKÇIL, Arş.Gör. HİLAL BALCI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sanat üretme malzemesi olarak kağıdın farklı tekniklerle kullanımı
Course Content Alternatif sanat üretme malzemesi olarak kağıdın kullanım olanaklarını tanır ve artistik tavırla malzeme kullanarak sanatsal üretimine uyarlar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Amaca uygun kağıt türünü seçer. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev,
2 Çağdaş sanatta kağıdın kullanım olanaklarını tanır. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav ,
3 Malzeme ile kağıt arasında uyumu saptar. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav ,
4 Farklı kağıt türlerini tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev,
5 Artistik beceri doğrultusund,a amaca uygun malzeme ile kagıt üzerine çalışma yapar. Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Farklı kağıt türlerini ve malzemeyle uyumunu tanıma kağıdın tarihçesi araştırılır
2 Çağdaş sanatta kağıdın alternatif kullanımlarını tanıma çağdaş sanatçıların malzeme kullanımları incelenir
3 Farklı kağıt türleri üzerine demeler ve skeçler yapma farklı kağıt türlerini araştırır
4 Farklı kağıt türleri üzerine demeler ve skeçler yapma alternatif kağıt türlerini belirler
5 Proje önerisi geliştirme malzeme ile konu ilişkilendirilir
6 Seçilen proje için uygun kağıt ve malzeme seçimi yapma konuya uygun kağıt türünü seçer
7 Proje uygulaması mekan-tema-malzeme-anlam ilişkisini kurar
8 Proje uygulaması projeye devam eder
9 Proje uygulaması projeye devam eder
10 Proje uygulaması projeye devam eder
11 Proje uygulaması ve ortak eleştiri projeye devam eder
12 Proje uygulaması projeye devam eder
13 Proje uygulaması projeye devam eder
14 Proje uygulaması ve sunum projeye devam eder
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 50
1. Ara Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5