Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat Pratiğinde Gündelik Kullanim Nesneleri ve Kurgulari II RSM 334 6 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Hazır yapım ve endüstri ürünü nesnelerin çağdaş sanatta yer alma biçimlerinin yapıt merkezli olarak analiz edilmesi.
Course Content 16.yy´da nesnenin sanat yapıtına konu olmasıyla birlikte günlük yaşam ve bu yaşamın nesneleri yapıtlara konu olmuştur. POst-ikonoklast bir anlatım biçimi olarak değerlendirilebilecek olan bu betimlemeler, 20.yy´da betimlemenin yerini tekrar ve çoğaltımla birlikte nesnenin bizzat kendisine bırakmıştır. Günlük kullanım nesneleriyle oluşturulan yapıtlar beraberinde kendilerine dair estetik ve etik argümaları da getirmiştir. Ders 16.yy´dan günümüz sanatına kadar nesnenin sanat yapıtı içerisindeki serüvenini irdeleyecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Günümüz sanatının dinamikleri hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Sanat piyasası içerisinde sanatçının karşı karşıya olduğu sorunsallar hakkında fikir yürütebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Gündelik nesnelerle oluşturulan sanat yapıtlarını plastik değerleriyle analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Çağdaş sanat yapıtlarını bu yapıtların üretim süreçleri içerisinde değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Nesneyi yapıtın bir parçası olarak ve bir sanat gereci olarak yeniden değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Çağı gerekliliklerinin sanat yapıtındaki iz düşümünü kendi bağlamları içinde analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Plastik sanarlara etkisi açısından nesne kavramının kısa tarihçesi
2 İlkçağ sanatında nesne ve soyutlama / Proje
3 İkonoklazma / Proje
4 Ortaçağ´da nesne, görüntü ve gerçeklik problemi/ Proje
5 Değerlendirme/ Proje
6 Rönesans´ta nesnenin insan türü karşısındaki yeri/ Proje
7 17. yy´da nesne temsili ve geç ikonoklast hareket/ Proje
8 17. yy´da nesne temsili ve geç ikonoklast hareket/ Proje
9 Proje Değerlendirme
10 Modern sanatta nesne ve özne diyalektiği/ Proje
11 Popüler kültür ve nesne fetişizmi/ Proje
12 Popüler kültür ve nesneleşen özne/ Proje
13 Proje Değerlendirme
14 Projelerin Sunumu
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
1. Proje / Tasarım 25
2. Proje / Tasarım 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 3 3
Total Workload 91
Total Workload / 25 (Hours) 3.64
dersAKTSKredisi 4