Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Baski Uygulamalari II RSM 336 6 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLAY İNCE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin sanatsal ifadelerinde seçenek olarak kullanabileceği olanağını yaratmak;Bu teknikle kendilerini sanatsal yaklaşımları içinde araştırmaya ve kişisel anlatım biçimlerini oluşturmaya yönelik deneysel çalışmalar yapmayı amaçlar.
Course Content Tasarımların baskı tekniklerine uygun yöntemlerin kullanımı ile disiplinler arası ilişki kurma, kalıp hazırlama ve baskı alma ,
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 .) Uygun malzemeyi kullanır
2 Baskı sanatının bir resim tekniği olarak kendine özgü plastik değerleri kullanır
3 Diğer sanat disiplinleriyle ilişkilendirir.
4 Özgün bir fikir oluşturarak bunun proje düzeyinde uygular.
5 Baskı tekniğinin geliştirir.
6 Sanatsal formasyonlarına katkıda bulunduğunu saptar
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çağdaş sanatçıların eserlerinin incelenmesi
2 Öğrencilerin projelerinin hazırlanması.
3 Projelerin değerlendirilmesi ve eleştiriler.
4 Projenin gözden geçirilerek sonuçlanması
5 Uygulama çalışmaları.
6 Uygulama çalışmaları.
7 Uygulama çalışmaları.
8 Eleştiri ve değerlendirme
9 Proje bazında yeni uygulamalar.
10 Uygulama çalışmaları.
11 Uygulama çalışmaları.
12 Uygulama çalışmaları.
13 Eleştiri, yorum ve öneriler.
14 Çalışmaların değerlendirilip,sergiye hazırlanması
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Performans Görevi (Atölye) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 9 9
Performans Görevi (Uygulama) 1 18 18
Final 1 3 3
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 4