Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat Pratiğinde Gündelik Kullanim Nesneleri ve Kurgulari I RSM 333 5 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kavram, bağlam ve içerik tasarımına öncelik veren proje üretim süreci sonucunda, günlük kullanım nesnelerinin sanatsal birer araca ve ifade biçimine dönüştüğü kolektif veya bireysel sanatsal projeler oluşturmak.
Course Content Her hafta sanat tarihinden ve çağdaş sanattan örnekler analiz edilir. Günlük kullanım nesneleri, önerilen konsept doğrultusunda yeni bağlamlarda sanatsal, kültürel, düşünsel duruşlarıyla bir bütün olarak oluşturulur.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı göstergelerden yola çıkarak bir kavram tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Kolektif çalışma ve tasarım sürecini tecrübe eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Tasarlanan kavramı plastik bir ifade biçimine dönüştürür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Tasarlanan kavram ve konsepte uygun malzemeyi seçer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 3) Tüketim nesneleri için yeni bağlamlar önerir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Günlük kullanım nesneleri karşısında özne
2 Proje
3 Mekan ve nesne ilişkisi
4 Proje
5 Mekansallaşan sanat yapıtı içerinde nesne olarak izleyici
6 Proje
7 Yapıtlar üzerine tartışma
8 Yapıtlar üzerine tartışma
9 Proje
10 Yapıtlar üzerine tartışma
11 Yapıtlar üzerine tartışma
12 Proje
13 Yapıtlar üzerine tartışma
14 Yapıtlar üzerine tartışma
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 1 1
Final 1 4 4
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 4