Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Baski Uygulamalari I RSM 335 5 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLAY İNCE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Resim bölümlünün genel eğitim yollarıyla birlikte, özel olarak bir resim tekniği olmak bakımından,baskı tekniklerinin kendine özgü plastik verilerini ve estetik değerini de kullanarak, öğrencinin sanatsal formasyonuna katkıda bulunmayı amaçlar.
Course Content Nesnel gerçekliğin form, ışık, renk, değer ilişkisiyle yoruma dayalı tasarım ve leke-doku-soyut ifade yollarıyla sanatsal tasarımı yapıp baskı tekniğine uygun yöntemlerin kullanımı ile kalıp hazırlama ve baskı alarak çalışma oluşturmak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırma ve yaratma mantığını serigrafi baskı yöntemine uyarlar
2 Konsepte uygun taslak hazırlar.
3 Ortaya çıkan taslağın uygun malzeme ve teknik çerçevesinde uygular.
4 Baskı tekniği becerisini geliştirir.
5 Bir fikirden hareketle konsept oluşturur.
6 Çağdaş gelişim ve uygulamalar ışığında resim sanatının genişleyen ufuk ve boyutlarını baskı yöntemleriyle geliştirir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çağdaş sanat örneklerinden gerçekleştirilen sunum.
2 Öğrencilerin projelerinin hazırlanması.
3 Projelerin değerlendirilmesi ve eleştiriler.
4 Projenin gözden geçirilerek sonuçlanması.
5 Uygulama çalışmaları.
6 Uygulama çalışmaları.
7 Uygulama çalışmaları.
8 Eleştiri ve değerlendirme.
9 Proje bazında yeni uygulamalar
10 Uygulama çalışmaları.
11 Uygulama çalışmaları.
12 Uygulama çalışmaları.
13 Baskıların numaralandırılması ve imzası.
14 Eleştiri, yorum ve öneriler.
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Performans Görevi (Atölye) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 9 9
Performans Görevi (Uygulama) 1 18 18
Final 1 3 3
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 4