Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Interaktif Performans RSM 415 7 1 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof. HAYRİYE KOÇ BAŞARA
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Onur Karaalioğlu
Course Category
Course Objective Çağdaş sanatta interaktif Performans uygulamalarının yeri ve öneminin incelenmesi
Course Content Çağdaş Sanatta İnteraktif Performans uygulamaları üzerine yorumlamalar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Performatif sanat yoluyla,iletişim, empati ve farkındalık gibi olguların olabilme ihtimalleri üzerine düşünür Tartışma, Benzetim, Sözlü Sınav,
2 İnteraktif niteliği ile performansın kamusal alanda olası imkanlarının tespiti yapılır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sanatsal bir medyum olarak İnteraktif Performans’ın tanımı, sınırları ve olanakları
2 Seyirci ya da katılımcı kavramının tiyatro üzerinden incelenmesi
3 Epik Tiyatro
4 Çağdaş Sanatta Beden Sanatı ve ilk performans denemeleri
5 Kamusal alanda sanat
6 Kamusal sanat alanında yapılabilecek performatif sanat etkinleri konusunda beyin fırtınası
7 Kamusal alan sanat uygulamaları ve etik
8 Çağdaş sanattan örneklemeler ve eleştiri
9 Çağdaş sanattan örneklemeler ve eleştiri
10 Çağdaş sanattan örneklemeler ve eleştiri
11 Çağdaş sanattan örneklemeler ve eleştiri
12 Çağdaş sanattan örneklemeler ve eleştiri
13 Çağdaş sanattan örneklemeler ve eleştiri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources J.Ranciere- Emancipated Spectator, (Özgürleşen Seyirci), Epic Theatre of Bertolt Brecht, Epik Tiyatro, Alain Badio- Ethic
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Sözlü Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 70
1. Final 30
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5