Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat Felsefesi II SNT 306 6 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA AYAS ÖNOL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective 19. ve 20. yüzyıl filozoflarının düşünce sistemlerinde sanat ve sanat yapıtına olan yaklaşımlarını incelemek.
Course Content 19. ve 20. yüzyıl filozoflarının sanat felsefeleri estetik ve güzel kavramları üzerinden incelenir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tüm bu teoriler ile kendi sanatsal ardalanını besler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 19. ve 20 yüzyıl filozofların estetik ve sanat hakkındaki görüşleri öğrenilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 Modern Sanat ve felsefe ile ilgili tartışma konuları geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
4 Modern dönem sanat anlayışı ile postmodern çağın estetik görüşlerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
5 Sanat ve modern felsefe arasındaki ilişkiyi kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
6 Sanat eserinin modern ve postmodern dönem filozofları tarafından nasıl yorumlandığını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Estetik deneyim nedir?
2 Ponty ve Gözün Estetiği
3 Marxist Estetik
4 Foucault ve Sanat
5 Sanat Eseri ve Temsil
6 Deleuze ve Farkın Estetiği
7 Duyumun Mantığı ve Resim Sanatı
8 Ara Sınav
9 Derrida ve Différance Kavramı
10 Derrida ve Çerçeve Tartışması
11 Rancière ve Politikanın Estetikleşmesi I
12 Rancière ve Politikanın Estetikleşmesi II
13 Tartışma
14 Özet
Resources
Course Notes
Course Resources Ponty, M. Göz ve Tin, İstanbul:Metis Yayınları, 2003.
Foucault, M. Bu bir Pipo Değildir, çev. Selahattin Hilav. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.
Sauvagnargues, A. Deleuze ve Sanat. çev. Nurten Sarıca. İstanbul: De Ki Yayınları, 2010.
Megill, A. Aşırılığın Peygamberleri, çev. Tuncay Birkan. Ankara: Ayraç Yayınları,2008.
Rancière, J. Görüntülerin Yazgısı, çev. Metin Gönen. Versus Kitap, 2008.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 1 1
Final 1 2 2
Sözlü Sınav 1 1 1
Total Workload 102
Total Workload / 25 (Hours) 4.08
dersAKTSKredisi 4