Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özgün Baski II (Serigrafi) RSM 212 4 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLAY İNCE
Course Lecturers Öğr.Gör. GÜLAY İNCE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Resim bölümlünün genel eğitim yollarıyla birlikte,özel olarak bir resim tekniği olmak bakımından,serigrafinin kendine özgü plastik verilerini ve estetik değerini de kullanarak, öğrencinin sanatsal formasyonuna katkıda bulunmayı amaçlar.
Course Content Serigrafi sanatının Türkiyedeki konumu, Çağdaş sanat örnekleri. Nesnel gerçekliğin form, ışık, renk, değer ilişkisiyle yoruma dayalı tasarım. Çok renkli kalıp hazırlanması, seri baskı alınması ve numaraya göre sıralanması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Serigrafi tekniğini, malzemelerini tanır Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Bir fikirden yola çıkarak, sanatsal bir projeyi tasarlar ve gerçekleştirir
3 Ünlü sanatçıların çalışmalarını inceleyerek karşılaştırır Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Kişisel yada grup halinde projeler geliştirir Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Günümüz serigrafi çalışmalarını eleştirir Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Sanatsal problematikleri değerlendirmek,artistik bir tavır gerçekleştirir Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Serigrafi(ipek baskı) kalıplarının yıkanması
2 Serigrafinin Türkiyedeki konumu ve çağdaş serigrafi baskı sanatı örneklerinden gerçekleştirilen sunum
3 Nesnel gerçekliğin tasarıma dönüştürülmesinde form, ışık, renk, değer ilişkilerinin irdelenmesiyle kişisel yoruma dayalı çok renkli eskiz hazırlanması
4 Eskiz hazırlığına devam
5 Eskiz üzerindeki renk yüzeyleri kalıplarının hazırlanması
6 Eskiz üzerindeki renk yüzeyleri kalıplarının hazırlanması
7 Çok renkli baskı aşaması
8 Çok renkli baskı aşaması
9 Nesnel veya soyut tasarım çalışması
10 Eskiz üzerindeki renk yüzeyleri kalıplarının hazırlanması
11 Eskiz üzerindeki renk yüzeyleri kalıplarının hazırlanması
12 Çok renkli baskı aşaması
13 Çok renkli baskı aşaması
14 Baskıların numaralandırılması imza ve değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources ASLIER,M. ETİ,E., ve IŞINGÖR,M. TSE Resim Tek. Ank. MÜ.G.S.F. yay.,1983
ASLIER,Mustafa,Grafik Sanatlar,Tarih ve Yorumlar,İst.,MÜ.G.S.F. yay.,1983
A.Ö.F. Yay.,1993 Grafik des Deutschen Expressionismus, Publica,Stuttgart,1986. Kütüphane
ATAR ,-Cantürk,F.,KINIKLI,O.;Sanat ve iş Teknolojisi,Esk.A:Ö:F: Yay., 1993
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Atölye) 1 4 4
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6