Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özgün Baski II (Gravür) RSM 210 4 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLAY İNCE
Course Lecturers Öğr.Gör. GÜLAY İNCE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Gravür sanatı disiplini geleneksel ve temel öğretileri bugünkü koşullar altında; teknik, yöntem, kavram, deney, estetik form ve anlayışları öğrenciye kazandırmayı amaçlar.
Course Content Gravür sanatının Türkiyedeki konumu ve seçilmiş eserlerden sunum.Nesnel gerçekliğin sanatsal tasarıma dönüştürülmesinde form,ışık,renk, değer ilişkisi ile eskiz çalışması.eskiz üzerindeki renk yüzey kalıplarının hazırlanması,asitle yedirme,prova baskı ve çok renkli numaralandırma.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gravür tekniğini ,malzemelerini tanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav,
2 Gravüre uygun taslaklar hazırlar Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım,
3 Kişisel yada grup halinde projeler geliştirir Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Günümüz gravür çalışmalarını eleştirir Tartışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
5 Sanatsal problematikleri değerlendirebilir ve artistik bir tavır gerçekleştirir Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Ünlü Sanatçıların çalışmalarını inceleyerek, karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gravürün Türkiyedeki konumu gravür baskı sanatı örneklerinden gerçekleştirilen sunum
2 Nesnel gerçekliğin tasarıma dönüştürülmesinde form,ışık,renk,değer ilişkilerinin irdelenmesiyle kişisel yoruma dayalı çok renkli eskiz hazırlanması
3 Eskiz hazırlığına devam
4 Eskiz üzerindeki renk yüzeyleri kalıplarının hazırlanması
5 Eskiz üzerindeki renk yüzeyleri kalıplarının hazırlanması
6 Çok renkli baskı aşaması
7 Çok renkli baskı aşaması
8 Nesnel veya soyut kompozisyon çalışması
9 Nesnel veya soyut kompozisyon çalışması
10 Eskiz üzerindeki renk yüzeyleri kalıplarının hazırlanması
11 Eskiz üzerindeki renk yüzeyleri kalıplarının hazırlanması
12 Çok renkli baskı aşaması
13 Çok renkli baskı aşaması
14 Baskıların numaralandırılması imza ve değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources ATAR ,-Cantürk,F.,KINIKLI,O.;Sanat ve iş Teknolojisi,Esk.A:Ö:F: Yay., 1993; ASLIER,M. ETİ,E., ve IŞINGÖR,M. TSE Resim Tek. Ank. MÜ.G.S.F. yay.,1983; ASLIER,Mustafa,Grafik Sanatlar,Tarih ve Yorumlar,İst.,MÜ.G.S.F. yay.,1983; A.Ö.F. Yay.,1993 Grafik des Deutschen Expressionismus, Publica,Stuttgart,1986. Kütüphane
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6