Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özgün Baski I (Gravür) RSM 209 3 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLAY İNCE
Course Lecturers Öğr.Gör. GÜLAY İNCE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin Sanat çalışmalarını gravür tekniğine uygulayabilmelerini amaçlar.
Course Content Gravür baskının tarihçesi, sanatçı ve eserlerinin incelenmesi. İç-Dış mekândan veya objeden etüde dayalı eskiz ve tek kalıp hazırlanması, prova baskı ve seri baskı, tek kalıpla çok renk seri baskı alınması, numaraya göre sıralama.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gravür tekniğini uygular. Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Performans Görevi,
2 Yapılan çalışmaları eleştirir. Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Portfolyo,
3 Gravür tekniğini,kullanılan malzemeleri tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Ödev,
4 Malzemelerin kullanım tekniklerini ve faklılıklarını ayırt eder Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Ödev,
5 Sanatsal problematikleri degerlendirmek,artistik bir tavır gerçekleştirir Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Bir fikirden yola çıkarak ,tasarım ,eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla sanat üretimi gerçekleştirir Anlatım, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gravür sanatının ; Tarihçesi, teknik özellikleri,malzeme ve gereçlerin tanıtımı.
2 Gravür sanatçıları,yapıtları ve yapıtlarından seçilen örnekler üzerinde değerlendirme
3 Baskıda kullanılacak metal levhanın temizlenmesi ve laklanması
4 Çizgisel anlatım yoluyla tekniğe uygun tek renkli eskiz hazırlanması
5 Eskiz çalışmalarına devam
6 Eskiz çalışmalarının levha yüzeyine geçirilmesi ve levhaların asitli suda aşındırılması
7 Deney baskıların alınıp sorunların giderilmesi
8 Siyah-beyaz baskı
9 Siyah-beyaz baskı
10 Siyah-beyaz baskı
11 Aquatinta yöntemiyle çalışma
12 Siyah beyaz baskı
13 Siyah beyaz baskı
14 Baskıların numaralandırılması imza ve değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources ATAR ,-Cantürk,F.,KINIKLI,O.;Sanat ve iş Teknolojisi,Esk.A:Ö:F: Yay., 1993; ASLIER,M. ETİ,E., ve IŞINGÖR,M. TSE Resim Tek. Ank. MÜ.G.S.F. yay.,1983; ASLIER,Mustafa,Grafik Sanatlar,Tarih ve Yorumlar,İst.,MÜ.G.S.F. yay.,1983; A.Ö.F. Yay.,1993 Grafik des Deutschen Expressionismus, Publica,Stuttgart,1986. Kütüphane
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 5 8 40
Total Workload 143
Total Workload / 25 (Hours) 5.72
dersAKTSKredisi 6