Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atölye Iv (Resim Atölyesi) RSM 306 6 2 + 4 4 14
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof. NESLİHAN ERDOĞDU
Course Lecturers Prof. NESLİHAN ERDOĞDU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bir fikirden hareketle bir sanat projesi oluşturmak
Course Content Çağdaş resim sanatından örneklerle zenginleşen görsel ve eleştirel yetkinlikle yaratıcılığını yeni projeler tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Artistik beceri doğrultusunda seçilen kavramı yaşamla ilişkilendirir. Alıştırma ve Uygulama, Altı Şapka, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Bir fikirden hareketle taslak hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Taslağa uygun teknik beceriyi geliştirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
4 Kendi problematiğini artistik düzeyde önerir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
5 Yeni medyumların sanatal üretime uygular. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
6 Kavram ve taslak arasındaki ilişkiyi yapılandırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Proje konusunun tespiti için gereken araştırmaya yönlendirilir.
2 Proje konusunun tespiti için gereken araştırmaya yönlendirilir.
3 Öğenci projeleri atölyede toplu bir eleştiriden sonra onaylanır
4 Öğrenci sunumları ve eleştrilere devam edilir
5 Onaylanan öğrenci projeleri için kuramsal araştırmalar, eskizler yapılır
6 Onaylanan öğrenci projeleri için kuramsal araştırmalar, eskizler yapılır
7 Öğrenci proje çalışmaları için ilk eskizlerin kıyaslanması
8 Öğrenci proje çalışmaları için ilk eskizlerin kıyaslanması
9 Projeler için uygun olan malzemelrin araştırlması ve konuya uygun seçimi
10 Proje uygulaması
11 Proje uygulaması
12 Proje uygulaması ve ortak eleştri
13 Proje uygulaması
14 Sunum ve değerlendirme
Resources
Course Notes Sanat kitapları, Çağdaş sergi broşür ve katalogları
Course Resources Sergiler, Müzeler, Sanat Etkinlikleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Proje / Tasarım 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 9 144
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 9 144
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 8 8
Sözlü Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Final 1 8 8
Total Workload 342
Total Workload / 25 (Hours) 13.68
dersAKTSKredisi 14