Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mitoloji ve Ikonografi RSM 203 3 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Mitoloji ve ikonografinin, dilin ve dolayısıyla kültürün bir yansıması ve bir gösterme biçimi olarak kavranmasını sağlamak.
Course Content Batı sanat tarihindeki mitolojik ve dini öyküleri görselleştiren örnekler incelenir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mitlerin fonksiyonlarını tanıyarak toplumsal yapıyla ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
2 Göstergelerin kültürler arası benzerliklerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
3 Mitolojiyi dilsel özellikleriyle kavrar ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
4 Birbirinden farklı yaradılış mitoslarını tanıyarak, karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
5 Mitolojiyi kültürler arası geçişliliğiyle tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
6 Göstergelerin zaman içerisinde anlam ve içerik bağlamında gösterdikleri değişiklikleri tespit eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders içeriği hakkında bilgilendirme
2 Mitolojinin tanımı ve kaynakları. Mitos, Epos, Logos. Mitoloji kuramları ve kuramcıları.
3 Yunan mitolojisine giriş. Yunan mitolojisinde evrenin ve insanın yaradılışı
4 Zeus ve çevresindeki Tanrılar
5 I. Kısa Sınav / Zeus ve çevresindeki Tanrılar
6 Olymposlu Tanrılar ve Tanrıçalar
7 Olymposlu Tanrılar ve Tanrıçalar
8 Gök, su, toprak, orman ve kır Tanrıları
9 II: Kısa Sınav / İkonoloji ve İkonografi´ye giriş.
10 Tevrat öyküleri
11 Yeni Ahit´e giriş. Vaftizci Yahya´nın ve Hz. Meryem´in Hayatı
12 Ara Sınav
13 Hz. İsa´nın Hayatı.
14 Hz. İsa´nın Çilesi
Resources
Course Notes Derste gösterilen örnekler dijital olarak verilir.
Course Resources Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat, Remzi Kitabevi
Mitoloji ve İkonografi, Bedrettin Cömert, Deki Yayınları
Dünya Mitolojisi, Dona Rosenberg, İmge Kitabevi
Mitologya, Edith Hamilton, Varlık Yayınları
Odysseia, Homeros, Can Yayınları
İlyada, Homeros, Can Yayınları
Resmin Dili ? İkonografiden Göstergebilime, Uşun Tükel, Homer Kitabevi
İkonoloji Araştırmaları, Erwin Panofsky, Pinhan Yayıncılık
Resimde Anlam Sorunu, E.H.Gombrich, Kabalcı Yayınevi
Antik Yunan?da Sanat ve Mitoloji, Thomas H. Carpenter, Homer Kitabevi; Hesiodos Eseri ve Kaynakları, Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 8 8
Final 1 2 2
Total Workload 60
Total Workload / 25 (Hours) 2.4
dersAKTSKredisi 2