Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
1960 Sonrasi Sanat Hareketleri RSM 311 5 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator ELİF DASTARLI DELLALOĞLU
Course Lecturers ELİF DASTARLI DELLALOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective 1960 sonrası sanat hareketlerinin, ilgili çağdaş sanat kuramları, düşünsel hareketler, siyasal, sosyolojik değişimler ele alınarak örneklerle, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanır.
Course Content 1960 sonrası sanat hareketleri nedenleriyle incelenir, yorumlanır ve tartışılır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kültürel üretim ihtiyacını arttıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler organize eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav ,
2 Analitik düşünebilen, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yapabilen, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ve yaşadığı çağın olgularını kavramak ve bunlara uygulama düzeyinde değer biçer Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav ,
3 Kültürel ve sanatsal birikimi yaratıcılık ve tasarım temelli alanlara ( Sahne, vitrin vs. tasarımı gibi) uyarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav ,
4 Sanatsal projelerin yaratımı, sunulması, dolaşımı ve satışını içeren bir yelpazede yer alabilecek birikimi organize eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav ,
5 Aynı entelektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile kendi sanatsal sorunsalının, artistik değerlendirmesini yapar ve oluşturur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav ,
6 Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entelektüel birikim yaratır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav ,
7 Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orijinalitesini saptar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav ,
8 Sanatsal problematikleri değerlendirmek, artistik bir tavır geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders programı ve içerikleri hakkında bilgilendirme.
2 Sürrealizm
3 Soyut Ekspresyonizm
4 Pop Sanat, Op Sanat
5 I. Kısa Sınav / Minimalizm
6 Kavramsal Sanat, Yoksul Sanat
7 Performans Sanatı, Fluxus
8 Arazi Sanatı, Beden Sanatı
9 II. Kısa Sınav / Feminist Sanat
10 Süreç Sanatı, Kinetik Sanat
11 Post-Pop Sanat, Hiperrealizm
12 Ara Sınav
13 Video Sanatı
14 Dijital Çağda Sanat
Resources
Course Notes Örnek gösterilen çalışmalar dijital olarak verilir.
Course Resources Modern Sanatın Öyküsü, Norbert Lynton, Remzi Kitabevi
20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık
Sanat ve Kuram (1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi), Charles Harrison, Paul Wood,
Küre Yayınları
Modernizmin Serüveni, Der. Enis Batur, YKY
Sanatta Ruhsallık Üzerine, Wassily Kandinsky, Altıkırkbeş Yayınları
New York Modern Sanat Düşüncesini Nasıl Çaldı, Serge Guilbaut, Sel Yayıncılık
Sanat Manifestoları, Ali Artun, İletişim Yayınları
Tasarım ve Suç, Hal Foster, İletişim Yayınevi
Avangard Kuramı, Peter Bürger, İletişim Yayınları
Bir Katedral İnşa Etmek (Tartışma: Anselm Kiefer, Enzo Cucchi, Jannis Kounellis, Joseph Beuys), Sel Yayıncılık
Sanat / Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri, Kolektif, İletişim Yayınevi
Müze ve Modernlik Tarih Sahneleri - Sanat Müzeleri 1 ve Sanat Müzeleri 2, Derleme, İletişim Yayınevi
Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu, Rıfat Şahiner, Yeni İnsan Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 17
1. Ödev 25
2. Kısa Sınav 18
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 8 8
Final 1 2 2
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 4