Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atölye Iii (Resim Atölyesi) RSM 301 5 2 + 4 4 14
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof. NESLİHAN ERDOĞDU
Course Lecturers Prof. NESLİHAN ERDOĞDU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bir fikirden hareketle bir sanat projesi oluşturmak
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kavram ve taslak arasındaki ilişkiyi yapılandırır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Artistik beceri doğrultusunda seçilen kavramı yaşamla ilişkilendirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Bir fikirden hareketle taslak hazırlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Taslağa uygun teknik beceriyi geliştirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Kendi problematiğini artistik düzeyde önerir Anlatım, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Yeni medyumları sanata uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Proje konusunun tespiti için gereken araştırmaya yönlendirilir.
2 Proje konusunun tespiti için gereken araştırmaya yönlendirilir.
3 Öğenci projeleri atölyede toplu bir eleştiriden sonra onaylanır
4 Öğrenci sunumları ve eleştrilere devam edilir.
5 Onaylanan öğrenci projeleri için kuramsal araştırmalar, eskizler yapılır
6 Onaylanan öğrenci projeleri için kuramsal araştırmalar, eskizler yapılır
7 Öğrenci proje çalışmaları için ilk eskizlerin kıyaslanması
8 Öğrenci proje çalışmaları için ilk eskizlerin kıyaslanması
9 Projeler için uygun olan malzemelrin araştırlması ve konuya uygun seçimi
10 Proje uygulaması
11 Proje uygulaması
12 Proje uygulaması ve ortak eleştri
13 Proje uygulaması
14 Sunum ve değerlendirme
Resources
Course Notes Sanat kitapları, Çağdaş sergi broşür ve katalogları
Course Resources Sergiler, Müzeler, Sanat Etkinlikleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 25
1. Sözlü Sınav 25
2. Ödev 25
1. Performans Görevi (Atölye) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 9 144
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 128
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 4 8 32
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 9 9
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 9 9
Total Workload 339
Total Workload / 25 (Hours) 13.56
dersAKTSKredisi 14