Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atölye Iii (Multimedya) RSM 303 5 2 + 4 4 14
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ŞİRİN YILMAZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ŞİRİN YILMAZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bir fikirden hareketle çoklu ve dijital malzemelerle özgün bir sanat projesi oluşturmak

Course Content

Bir tema ve konu çerçevesinde, artistik ifade biçimleri bağlamında farklı malzeme ve yöntemlerin deneyimlenmesi, bunların eskizlerle sunulması; bunlardan hareketle dönem sonunda tamamlanmış bir sanat projesi oluşturulması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Artistik beceri doğrultusunda seçilen kavramı yaşamla ilişkilendirir Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
2 Yeni medyumları taslağa uygular Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
3 Kavram ve taslak arasındaki ilişkiyi yapılandırır Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
4 Bir fikirden hareketle taslak hazırlar Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
5 Taslağa uygun medyum ve teknik beceriyi geliştirir Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
6 Kendi sorunsalını artistik düzeyde önerir Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Proje konusunun tespiti için gereken araştırmaya yönlendirilir. Güncel Sanattan örneklemeler
2 Proje konusunun tespiti için gereken araştırmaya yönlendirilir. Plastik dil arayışı
3 Öğenci projeleri atölyede toplu bir eleştiriden sonra onaylanır Konuya ilişkin eskiz ve okumalar
4 Öğrenci sunumları ve eleştrilere devam edilir. Eskiz değerlendirmeleri
5 Onaylanan öğrenci projeleri için kuramsal araştırmalar, eskizler yapılır Konuya ilişkin eskiz ve okumalar
6 Onaylanan öğrenci projeleri için kuramsal araştırmalar, eskizler yapılır Seçilen konunun sanat tarihi ile ilişkisi
7 Öğrenci proje çalışmaları için ilk eskizlerin kıyaslanması Eskiz değerlendirmeleri
8 Öğrenci proje çalışmaları için ilk eskizlerin kıyaslanması Eskiz değerlendirmeleri
9 Projeler için uygun olan malzemelerin araştırlması ve konuya uygun seçimi Belirlenen konu için, medyum ve plastik dil tercihleri
10 Ara Sınav Değerlendirme
11 Proje uygulaması Tercih edilen medyumun uygulaması ve teknik bilgi
12 Proje uygulaması ve ortak eleştri Seçilen medyum ve plastik dilin konu ile bağıntısı
13 Proje uygulaması Uygulama aşamasında teknik beceri
14 Sunum ve değerlendirme Farkındalık ve amaca yönelik teknik beceri
Resources
Course Notes <p>Sanat kitapları,&nbsp;sergi broş&uuml;r ve katalogları</p>
Course Resources

Sergiler, Müzeler, Sanat Etkinlikleri

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 25
4. Performans Görevi (Atölye) 25
3. Ödev 25
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 70
1. Final 30
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 7 112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 14 224
Ara Sınav 1 7 7
Total Workload 343
Total Workload / 25 (Hours) 13.72
dersAKTSKredisi 14