Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Batililaşma Döneminden Günümüze Türk Sanati RSM 302 6 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA
Course Lecturers Öğr.Gör. GÜLAY İNCE, Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA, ELİF DASTARLI DELLALOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Batılılaşma politikasının yön verdiği Türk sanatını olgular, olaylar sanatçılar ve eserleri ile tanımlamak; bir ulusun inşası sürecinde sanata biçilen rolü saptamak.

Course Content

Tanzimat´ın ilanından Cumhuriyet´in ilanı ve sonrasına (1839-1950´ler vd.) erken dönem Türk resmi tanınır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk sanatçı ve eserlerini tanır Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Batı Sanatı ve Türk Sanatını karşılaştırılarak değerlendirir Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Sanata yön veren toplumsal olayları sorgular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Batılılaşmadan Cumhuriyet Dönemine Türk Resim Sanatının üslup ve eğilimlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Türk Sanatçı ve eserlerini yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Tarihsel bilincin oluşmasıyla Çağdaş Türk Resminin gelişimini saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders hakkında bilgilendirme
2 Ana hatlarıyla geleneksel Türk sanatı
3 Batılılaşma eğilimleri, Türk modernleşmesinin karakteri
4 Batılı resmin temelleri: Osmanlı´da çalışan yabancı ressamlar
5 I. Kısa Sınav / Batılı resmin temelleri: Azınlık ressamları
6 Askeri okullar ve asker ressamlar
7 Primitifler, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti
8 Sanayi-i Nefise Mektebi
9 14 Kuşağı
10 Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği
11 Modernizm tartışmaları ekseninde D Grubu
12 Ara Sınav
13 1940´lar ve 50´lerde yaşanan sanatsal değişimler
14 Çağdaş bir Türk sanatına doğru
Resources
Course Notes <p>Derste g&ouml;sterilen &ouml;rnekler dijital olarak verilir.</p>
Course Resources

Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı, Günsel Renda, Hacettepe Üniversitesi Yayınları
Çağdaş Türk Sanatı, Sezer Tansuğ, Remzi Kitabevi
Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, Mustafa Cezar, Ekav Vakfı
Oryantalistlerin İstanbulu, Semra Germaner-Zeynep İnankur, İş Bankası Kültür Yayınları
Türk Resmi ve Eleştirisi 1880-1950, İpek Duben, Bilgi Üniversitesi Yayınları
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, YEM Yayınları
Cumhuriyetin Kültür Politikası ve Sanat, Nilüfer Öndin, İnsancıl Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 80
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Total Workload 77
Total Workload / 25 (Hours) 3.08
dersAKTSKredisi 3