Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Modern Sanat Tarihi RSM 206 4 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entelektüel birikimin sağlanması.
Course Content Modernizm sürecinde değerlendirilen sanat hareketleri ve akımlarının karşılaştırmalı olarak, felsefi, sosyolojik ve siyasal etmenlerle birlikte karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve tartışılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çağdaş sanat problematiklerinin kökenlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Sanat yapıtını kendi bağlamı içerisinde analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Sanat yapıtını bulunduğu zamanın ruhu içerisinde kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Sanat akımları hakkında fikir sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders içeriği hakkında bilgilendirme.
2 Modernite ve Kavramları, Romantizm
3 Realizm, Empresyonizm
4 Empresyonizm, Post Empresyonizm
5 I. Kısa Sınav / Sembolizm, Nabiler
6 Primitivizm, Fovizm, Ekspresyonizm (Die Brücke-Der Blaue Reiter)
7 Kübizm
8 Fütürizm
9 II. Kısa Sınav / Soyut Sanat, Suprematizm, de Stijl.
10 Konstrüktivizm, Bauhaus
11 Sürrealizm
12 Ara Sınav
13 Dadaizm
14 II. Dünya Savaşı sonrası sanatın yeni yönü
Resources
Course Notes Örnek gösterilen eserler dijital olarak verilir.
Course Resources Sanatın Öyküsü, E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi
Modern Sanatın Öyküsü, Norbert Lynton, Remzi Kitabevi
18. Yüzyıl Avrupa Resmi, Semra Germaner, Kabalcı Yayınevi
19. Yüzyıl Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı, Zeynep İnankur
Romantizm Sanat Ansiklopedisi, Francis Claudon, Remzi Kitabevi
Sembolizm Sanat Ansiklopedisi, Francis Claudon, Jean Cassou, Lionel Richard, Pierre Brunel, Georges Pillement, Remzi Kitabevi
Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi, Maurice Serrulaz, Remzi Kitabevi
Dünya Sanat Tarihi, Mary Hollingsworth, İnkılap Yayınevi
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, YEM Yayınları
Sanatın İcadı, Larry Shiner, Ayrıntı Yayınları
Sanatın Toplumsal Tarihi Cilt: 2, Arnold Hauser, Deniz Kitabevi
Çağdaş Sanat Felsefesi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi
Modern Sanat Üzerine, Paul Klee, Altıkırkbeş Yayınları
Sanat Tarihi ve Sınıf Mücadelesi, Nicos Hadjinicolaou, Kaynak Yayınları
Tasarım ve Suç, Hal Foster, İletişim Yayınevi
Manet/Picasso/Cezanne/Chagall/Goya/Monet/Gaugin/Dali/Van Gogh/Klimt/Renoir, Yapı Kredi Yayınları
20. yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık.
Sanatta Ruhsallık Üzerine, Wassily Kandinsky, Altıkırkbeş Yayınları.
Modernizmin Serüveni, Haz: Enis Batur, Yapı Kredi Yayınları (ya da Alkım Kitabevi).
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 4 4
Final 1 2 2
Total Workload 90
Total Workload / 25 (Hours) 3.6
dersAKTSKredisi 4