Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat Tarihi II TEB 102 2 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Batıda Ortaçağ Sanatından, 19.yy Sanatına kadar olan sanatsal üretim sürecinin kaynakları, nedenleri, sosyolojik, siyasi, felsefi dayanakları ile birlikte ele alınarak, öğrencinin bu süreci kesintisiz olarak örneklerle, karşılaştırmalı olarak izlemesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Batıda Ortaçağ Sanatından, 19.yy Batı Sanatına kadar farklı anlayışlar doğrultusunda gelişen sanatsal üretimler karşılaştırmalı olarak ele alınır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilgileri kendi alanıyla ilişkilendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav ,
2 Söz konusu dönemler hakkında karşılaştırmalar yaparak sorgular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
3 İhtiyaç duyulan kaynakları saptayarak, ilgili olduğu kaynakları ayırt eder. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav ,
4 Sanatı ortaya çıktığı toplumdan, düşünce yapılarından koparmadan, sosyolojik, siyasal, felsefi zeminiyle bir bütün olarak değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav ,
5 Ortaçağ Sanatından, 19.yy sanatına kadar olan süreci tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
6 Sanatın ortaya çıkış, gelişim ve değişim sürecini analiz ederek kendi cümleleriyle ifade eder. Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 I.Dönemin kısa tekrarı ve II.Dönem ders planı ve konularla ilgili bilgilendirme.
2 Gotik Sanat.
3 Uluslararası Gotik Üslup ve Erken Rönesansa Giriş.
4 Rönesans Sanatı. (14.-15.yy).
5 Rönesans Sanatı. (15.-16.yy).
6 I. Kısa Sınav / 16. yy.Yüksek Rönesans
7 Maniyerizm
8 Barok Sanat
9 II. Kısa Sınav / Barok Sanat
10 17. Yüzyıl Kuzey Avrupa sanatı
11 18. yüzyıl Sanatı, Rokoko
12 Ara Sınav
13 Akademizm, Oryantalizm-Neoklasisizm
14 Romantizm, Realizm, Art Nouveau
Resources
Course Notes Örnek olarak gösterilen resimler dijital ve basılmış olarak verilir.
Course Resources Sanatın Öyküsü, E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi
Sanat ve Yanılsama, E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi
Mitoloji ve İkonografi, Bedrettin Cömert, De Ki Yayınları
Giotto?nun Sanatı, Bedrettin Cömert, De Ki Yayınları
Sanat Tarihinin Temel Kavramları, H. Wölfflin, Remzi Kitabevi
Avrupa Resminde Üslup ve Anlam İlişkisi, Ümran Bulut, Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Dünya Sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi
Resim Sanatının Tarihi, Sezer Tansuğ, Remzi Kitabevi
Sanatın Toplumsal Tarihi, Arnold Hauser, Deniz Kitabevi
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, YEM Yayınları
Sanat Kavramları ve Terimleri Sözlüğü, Metin Sözen-Uğur Tanyeli, Remzi Kitabevi
Dünya Sanat Tarihi, Mary Hollingsworth, İnkılap Yayınevi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 8 8
Final 1 2 2
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 2