Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat Tarihi I TEB 101 1 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BOZDURGUT,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective İlk uygarlıklardan Ortaçağ´a, sanatsal üretim sürecinin kaynakları, nedenleri, sosyolojik, siyasi, felsefi dayanakları ile birlikte ele alınarak, öğrencinin bu süreci kesintisiz olarak örneklerle, karşılaştırmalı olarak izlemesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Uygarlıkların Mısır, Mezopotamya ve Anadolu ekseninde ortaya çıkışları ve gelişimleri inançları, mitleri, sanatları ve birbirleriyle olan etkileşimleri anlatılır ve bu doğrultuda Batı Sanat Tarihine geçilir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Söz konusu dönemler hakkında karşılaştırmalar yaparak sorgular. Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
2 İhtiyaç duyulan kaynakları saptayarak, ilgili olduğu kaynakları ayırt eder. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav ,
3 Sanatı ortaya çıktığı toplumdan, düşünce yapılarından koparmadan, sosyolojik, siyasal, felsefi zeminiyle bir bütün olarak değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 Tarih Öncesi Dönemden, Modern Döneme kadar olan süreci tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav ,
5 Bilgileri kendi alanıyla ilişkilendirir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav ,
6 Sanatın ortaya çıkış, gelişim ve değişim sürecini analiz ederek kendi cümleleriyle ifade eder. Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin kapsamı hakkında bilgilendirme yapılır.
2 Tarihöncesi dönemler ve eserler.
3 Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Ege Bölgesindeki yerleşimler.
4 Yunan ve Roma uygarlıkları.
5 I.Kısa Sınav / Yunan ve Roma uygarlıkları.
6 Yunan ve Roma uygarlıkları.
7 Bizans Sanatı.
8 İstanbulda yer alan Bizans yapıları.
9 II.Kısa Sınav / Genel tekrar.
10 Batı Sanatına giriş.4.yy Kavimler Göçü. Karolenj Dönemi , Otto Dönemi.
11 Batı Sanatına giriş.4.yy Kavimler Göçü. Karolenj Dönemi , Otto Dönemi.
12 Ara Sınav
13 Romanesk Sanat.
14 Gotik Sanat.
Resources
Course Notes Örnek gösterilen resimler dijital olarak verilir.
Course Resources Anadolu Kültür Tarihi, Ekrem Akurgal, TÜBİTAK Yayınları
Antikçağ Sanat Tarihi, Johann Joachim Winckelmann, Say Yayınları
Bizans´ta Sanat ve Ritüel, Engin Akyürek, Kabalcı Yayınevi
Sanatın Gerekliliği Ernst Fischer, Payel Yayınevi
Sanatın Öyküsü, E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi
Sanat ve Yanılsama, E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi
Mitoloji ve İkonografi, Bedrettin Cömert, De Ki Yayınları
Giotto´nun Sanatı, Bedrettin Cömert, De Ki Yayınları
Sanat Tarihinin Temel Kavramları, H. Wölfflin, Remzi Kitabevi
Avrupa Resminde Üslup ve Anlam İlişkisi, Ümran Bulut, Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Dünya Sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi
Resim Sanatının Tarihi, Sezer Tansuğ, Remzi Kitabevi
Ortaçağ Avrupasında Resim Sanatı, Engin Beksaç, Paradigma Akademi Yayınları
Sanatın Toplumsal Tarihi, Arnold Hauser, Deniz Kitabevi
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, YEM Yayınları
Sanat Kavramları ve Terimleri Sözlüğü, Metin Sözen-Uğur Tanyeli, Remzi Kitabevi
Dünya Sanat Tarihi, Mary Hollingsworth, İnkılap Yayınevi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 8 8
Final 1 2 2
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 2