Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Modern-Çağdaş Sanat Hareketleri ve Kuramlari TEB 008 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ELİF DASTARLI DELLALOĞLU
Course Lecturers ELİF DASTARLI DELLALOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entelektüel birikimin sağlanması.

Course Content

Modern ve çağdaş sanat hareketleri, ilgili çağdaş sanat kuramları, düşünsel hareketler, siyasal, sosyolojik değişimler ele alınarak örneklerle, karşılaştırmalı olarak değerlendirilir, tartışılır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entelektüel birikim yaratır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sanatsal projelerin yaratımı, sunulması, dolaşımı ve satışını içeren bir yelpazede yer alabilecek birikimi organize eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders planı ve konularla ilgili bilgilendirme.
2 Modernite ve Kavramları (modern, modernist, modernizm vd.)
3 Sanat tarihinde klasik-modern ayrımı.
4 İlk “modern sanat” örnekleri
5 Modernitenin sorgulanması: modernizm ve modernist tavrın sanatı
6 Türk sanat tarihinde modern sanat tartışmaları ve ilk modernler
7 Modernitenin reddi: Postmodernizm tartışmaları
8 Postmodern sanat tartışmaları I
9 Postmodern sanat tartışmaları II
10 Ara Sınav
11 “Çağdaş” kavramı ve çağdaş sanat
12 Çağdaş sanat örnekleri
13 Çağdaş sanat örnekleri
14 Modern-çağdaş karşılaştırması ve yarının sanatına dair öngörüler: Dijital sanat
Resources
Course Notes
Course Resources

Modern Sanatın Öyküsü, Norbert Lynton, Remzi Kitabevi

20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık

Sanat ve Kuram (1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi), Charles Harrison, Paul Wood,

Küre Yayınları

Modernizmin Serüveni, Der. Enis Batur, YKY

Sanatta Ruhsallık Üzerine, Wassily Kandinsky, Altıkırkbeş Yayınları

New York Modern Sanat Düşüncesini Nasıl Çaldı, Serge Guilbaut, Sel Yayıncılık

Sanat Manifestoları, Ali Artun, İletişim Yayınları

Tasarım ve Suç, Hal Foster, İletişim Yayınevi

Avangard Kuramı, Peter Bürger, İletişim Yayınları

Bir Katedral İnşa Etmek (Tartışma: Anselm Kiefer, Enzo Cucchi, Jannis Kounellis, Joseph Beuys), Sel Yayıncılık

Sanat / Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri, Kolektif, İletişim Yayınevi

Müze ve Modernlik Tarih Sahneleri - Sanat Müzeleri 1 ve Sanat Müzeleri 2, Derleme, İletişim Yayınevi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 17
1. Performans Görevi (Uygulama) 26
1. Ara Sınav 40
2. Kısa Sınav 17
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 8 8
Total Workload 95
Total Workload / 25 (Hours) 3.8
dersAKTSKredisi 4