Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kolaj - Asamblaj -II RSM 318 6 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof. FÜSUN ÇAĞLAYAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Geleneksel malzemenin dışında üçboyutlu malzeme kullanımı ve sanat tarihindeki benzer süreçlerle ilişkilendirilmesi
Course Content Kolaj ve Asamblaj sanatını sanat tarihindeki örneklerle ilişkilendirerek deneyimlemek , farklı malzeme kullanımı ile sanatsal bir dil oluşturmak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Simetrik kompozisyon ve kurgu, dizgesel elemanlarla eş zamanlılık oluşturma, kompozisyonda zaman ögesini kavrayabilir. Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Doğadan soyutlayarak , geometrik elemanlarla kompozisyon yapabilir. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Farklı materyallerin ve nesnelerin karşıt ilişkilerinden kurgu ve kompozisyon oluşturarak, üç boyutlu tasarım yapabilir. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Renk-ton- form ilişkisi, renklerin farklı derinlik etkilerini soyut kompozisyonda kullanabilir Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Gündelik nesnenin plastik bir eleman olarak kullanımı ile kazandığı anlamlar ve oluşan çağrışımlı dili, içerik-biçim ilişkisi bağlamında deneyimleyebilir. Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Soyut geometrik kurgu ve kompozisyon ile güncel kullanım nesnelerini birlikte düşünebilme ve kurgulama becerisi kazanabilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Doğadan soyutlama süreci Mondrian vb. ressamların yapıtları araclığı ile ve soyut kompozisyonun temel elemanları görsel sunum ile anlatılacak
2 Doğadan soyutlama ve soyut geometrik elemanlara dönüştürerek kompozisyon oluşturma konusu karakalem desen ile çalışılacak .
3 Uygulama
4 Ara Sınav
5 Soyut geometrik elemanlarla kompozisyon konusu kolaj tekniği ile çalışılacak
6 Soyut geometrik elemanlarla kompozisyon konusu kolaj tekniği ile çalışılacak
7 Uygulama
8 Vize
9 Belirlenmiş bir tema çerçevesinde farklı materyallerle asamblaj çalışması için ön tasarım ve eskiz yapma
10 Asamblaj uygulaması
11 Asamblaj uygulaması
12 Asamblaj uygulaması
13 Proje sunum + powerpoint sunum
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources Sanatta Devrim ,Nazan Mazhar İpşiroğlu , Texts about Bauhaus, Suprematism, Constructuvism.
Artists: Documents and books about Mondrian, Malevic, Kandinsky,Paul Klee, Teo Van Doesburg. Texts about Walter Gropius, Le Corbisier.
Kurt Switchzer, Tristan Tzara, Pablo Picasso,Jorge Braque vd. Cubist Painters from Europe, Marchel Duchamp and American Art, Linchestein, Roshenberg and Turkish Artists as Özdemir Altan, Kadri Özayten, Balkan Naciİslimyeli. Erim Bayrı.
Sculpture Artists, constructuvist artists, Louise Nevelson, Macianus,Joseph Beuys
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Proje / Tasarım 25
1. Performans Görevi (Atölye) 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Proje / Tasarım 1 3 3
Performans Görevi (Atölye) 1 3 3
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 4