Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Lavi Uygulamalari I RSM 327 5 1 + 2 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin sanatsal ifadelerinde seçenek olarak kullanabileceği olanağını yaratmak;Bu teknikle kendilerini sanatsal yaklaşımları içinde araştırmaya ve kişisel anlatım biçimlerini oluşturmaya yönelik deneysel çalışmalar yapmayı amaçlar.
Course Content Çağdaş sanatçılardan sunumlarla iyi çalışmaların ortak özelliklerinin görülmesi ve yeni iyi proje geliştirmek..
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 çıkan taslağın uygun malzeme ve teknik çerçevesinde uygular
2 Konsepte uygun taslak hazırlar
3 Çağdaş uygulamalar ışığında resim sanatının genişleyen ufuk ve boyutlarını lavi tekniğiyle geliştirir
4 Bir fikirden hareketle konsept oluşturur
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Lavi uygulamaları ile ilgili bilgilerin verilmesi
2 Lavi uygulama örnekleri ve sanatçı işleri
3 Leke,Siyah- beyaz dengesi
4 Eskiz çalışmaları(soyut denemeler)
5 Eskiz çalışmaları(soyut denemeler)
6 Organik form çalışmaları
7 Organik form çalışmaları
8 Natürmort
9 Natürmort
10 Natürmort
11 manzara
12 manzara
13 manzara
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 3 3
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 4