Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fotoğraf Tarihi SAU 253 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SUZAN ORHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Fotoğraf tarihini, teknik, estetik ve toplumsal gelişmeler ışığında öğretmek; yaygın kullanım alanlarını örneklerle incelemek.
Course Content Fotoğraf tarihini başlangıçtan günümüze kullanım alanlarından örneklerle inceleyip, sanatsal bir temsil formu olarak varoluşunu disiplinlerarası anlayışla öğretmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Fotoğraf sanatının tarihsel süreç içerisinde diğer sanatlarla olan etkileşimini açıklar. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Kayıt aracı olmasının ötesinde, fotoğrafın öncelikle estetik bir temsil formu olduğunu örneklerle anlatır. Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Belgesel ve haber fotoğrafçılığının toplumsal etkilerini açıklar. Anlatım, Sözlü Sınav,
4 Fotoğrafın bilimsel bir kayıt aracı olarak hangi alanlarda kullanıldığını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav ,
5 Fotoğraf tarihini teknolojik, toplumsal, kültürel ve sanatsal gelişmelerle birlikte açıklar. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Avant-garde hareketin sanat tarihinde yarattığı kırılmayı avant-garde fotoğraf üzerinden kurgulayarak yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sözlü Sınav,
7 Çağdaş sanat teorisi ve uygulamaları ile dijital çağın etkisi altındaki fotoğrafın günümüzdeki yaratıcılık stratejilerini multimedya örnekleri üzerinden anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fotoğrafın icadı ve ilk kullanım alanları
2 Manipülasyondan straight fotoğrafa sanatsal fotoğraf akımları
3 Portre fotoğrafçılığının gelişimi
4 Fotoğrafın bilimsel kayıt aracı olarak kullanımı (antropoloji, kriminoloji, tıp, vb)
5 Haber fotoğrafçılığının gelişimi ve fotojurnalizmin kurumsallaşması
6 Avant-garde hareket ve avant-garde fotoğraf
7 Sanat, fotoğraf ve modernizm (diyalektik kolaj ve fotomontaj)
8 Belgesel fotoğraf
9 Moda ve reklam fotoğrafçılığı
10 Savaş fotoğrafı ve görsel tarih yazıcılığı
11 Kavramsal sanat ve kavramsal fotoğraf
12 Postmodernizm ve postmodern fotoğraf etkinliği
13 Dijital fotoğraf ve dijital manipülasyon
14 Multimedya
Resources
Course Notes
Course Resources Michel Frizot (Edt.), A New History of Photography, Köln 1998, Könemann; Walter Benjamin, Fotoğrafın Kısa Tarihçesi, Çeviri: Ali Cengizkan, İstanbul 2001, YGS Yayınları; Walter Benjamin, Pasajlar, Çeviri: Ahmet Cemal, İstanbul 2002, YKY; Susan Sontag, Başkalarının Acısına Bakmak, Çeviri: Osman Akınhay, İstanbul 2004, Agora Kitaplığı; Richard Whelan, Robert Capa, Çeviri: Mehmet Harmancı, İstanbul 2006, Agora Kitaplığı; Sanat Dünyamız, 84. Sayı (Çerçeve: Fotoğraf Nerede Biter?), İstanbul 2002, YKY
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
1. Sözlü Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Total Workload 48
Total Workload / 25 (Hours) 1.92
dersAKTSKredisi 5